Gå til innhold

Åsnes tollkontor flytter til Flisa

Åsnes tollkontor flytter mandag 28. september fra svenskegrensen til det nye beredskapssenteret i kommunesenteret Flisa.

Selv om tollekspedisjonen ved fylkesveg 206 ikke lenger holder åpen, regner ikke Tolletaten med at flyttingen til Flisa forringer servicen til næringslivet eller trafikantene som benytter grenseovergangen på fylkesveg 206. Det er etablert transporttillatelser for næringslivet som hyppig krysser grenseovergangene i området, i hovedsak er varene tømmer, flis og sponplater. Tollekspedisjonen i Flisa er åpen alle hverdager fra klokka 08 til 15.30.

Grensetollsamarbeidet mellom Norge og Sverige har eksistert i 60 år og bidratt til forenklet grensepassering for næringslivet ved at transportørene bare trenger stoppe ved ett tollsted for å få utført både eksport- og importforretninger for begge land. Den svenske tollstasjonen ved Eda/Charlottenberg er døgnåpen og utfører tollekspederinger for begge land.

Tollpatruljene som dekker Grue, Våler og Åsnes kommuner har holdt til i leide lokaler i Flisa allerede noen år. Tollpatruljer fra Kongsvinger er også hyppig på grensekontroller i denne delen av Innlandet. Det vil alltid være en mulighet for å bli stoppet av en tollpatrulje i forbindelse med kryssing av svenskegrensen. I tillegg til mobile patruljer er også grenseovergangene elektronisk overvåket med skiltlesende kamera og de lokale tollerne kan vise til en rekke betydelige beslag av narkotika, alkohol og sigaretter de siste årene.

I Tolletatens kvoteapp finner du opplysninger om kvotene for alkohol- og sigarettvarer. Reisende kan bruke kvoteappen til å fortolle alkohol- og tobakksvarer før de krysser grensa til Norge. Blir du stoppet av en tollpatrulje kan du vise fram kvitteringen for at avgiftene er betalt til tolleren.

Åsnes tollsted

Åsnes tollkontor ble etablert i dagens bygning ved fylkesveg 206 i 1986. Tollekspedisjonen i Grue ble lagt ned noen år senere og samlokalisert med Åsnes.

Den teknologiske utviklingen gjør at Tolletaten ikke lenger trenger å fysisk være til stede ved alle grenseovergangene. Tolletaten samler nå derfor både tollekspedisjonen og kontrollmannskaper i den tidligere brannstasjonen ved det nye beredskapssenteret i Flisa, som er kommunesenteret i Åsnes kommune. Her holder også brann- og redningsetaten og det lokale lensmannskontoret til.