Gå til innhold

Nyskapende norsk tollerutdanning!

Høsten 2021 starter et nytt bachelorstudium i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Med dette får Norge en ny og unik utdanningsmodell for tollere.

Tolldirektør Øystein Børmer og UiS-rektor Klaus Mohn signerte 23. oktober samarbeidsavtalen for opprettelse av bachelorstudium i toll, vareførsel og grensekontroll. Foto: Elisabeth Tønnessen

Studiet blir en bachelorgrad med praksis, som også tilrettelegger for etter- og videreutdanning. Norge er det første landet i Norden som organiserer tollutdanningen på denne måten.

– Vi tar med oss det beste fra dagens utdanning, og går over til en mer moderne og formalisert utdanningsmodell. Bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll vil være et eksempel på innovasjon og nyskaping i høyere utdanning, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Valgte UiS

Utdanningen har fram til nå vært organisert som intern opplæring i Tolletaten. Etaten selv har ønsket å formalisere utdanningen for å møte et stadig mer komplekst samfunnsoppdrag, og for å kunne gi tolletatens medarbeidere bedre muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.

Etter å ha vurdert 16 utdanningsinstitusjoner, valgte Tolletaten å samarbeide med Universitetet i Stavanger om den nye utdanningen.

– UiS har et godt fagmiljø på våre områder, og vi ser frem til å bli del av et etablert forsknings- og utdanningsmiljø, sier tolldirektør Øystein Børmer.

– Vi utnytter et allerede sterkt fagområde innenfor samfunnssikkerhet og risikostyring, samt handel og jus, til å fylle et konkret behov i samfunnet. Studiet er tverrfaglig og utarbeidet i nært samarbeid med Tolletaten. Dette blir et studium som passer godt inn i vår profil, sier Mohn.

I dag undertegnet tolldirektøren og UiS-rektor Klaus Mohn en samarbeidsavtale. Dermed ligger alt til rette for nytt tollstudium i Stavanger fra høsten 2021, med 35 studieplasser.

Flere fordeler

Bachelorutdanningen vil gi kompetanse til å bli toller, men samtidig legge bedre til rette for senere avansement til spesialist- eller lederstillinger i Tolletaten.

Som bachelorkandidater åpner det seg også flere muligheter for studentene til å ta fremtidige jobber i annen offentlig virksomhet, eller i næringslivet. De som ønsker mer akademisk påbygning, har dessuten nødvendig grunnlag for å gå videre til master- og doktorgrad.

Om tollerutdanningen

  • Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll er en treårig utdanning
  • Studentene får integrerte praksisopphold på Gardermoen, Svinesund og i Oslo
  • På slutten av studiet kan studentene søke stilling i Tolletaten
  • Bachelor-studiet erstatter den interne etatsutdanningen, som har en 83 år lang historie

 

Les mer om studiet her. Studiesiden finner du på UiS.no.

For mer informasjon om bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll, kontakt:

Tolletaten
Pressevakt
E-post: pressevakt@toll.no
Telefon: 976 50 370


Universitetet i Stavanger
Instituttleder Tore Markeset (Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging).
E-post: tore.markeset@uis.no
Mobil: 997 06 378

  Om tollerutdanningen

  • Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll er en treårig utdanning
  • Studentene får integrerte praksisopphold på Gardermoen, Svinesund og i Oslo
  • På slutten av studiet kan studentene søke stilling i Tolletaten
  • Bachelor-studiet erstatter den interne etatsutdanningen, som har en 83 år lang historie

  • Les mer om studiet her. Studiesiden finner du på UiS.no.