Gå til innhold

Advarer mot «koronamedisiner»

Analyser av såkalte «koronamedisiner» Tolletaten har stoppet under pandemien bekrefter at mange nordmenn kjøper seg falsk trygghet. Flere av preparatene omtalt som koronamedisin inneholder narkotiske stoffer. Andre inneholder ikke virkestoffer i det hele tatt. Tolletaten advarer sterkt mot å bestille legemidler på nett fra utlandet.  

I forbindelse med covid-19 har Tolletaten stoppet større volum av medisinske produkter på vei til norske forbrukere. Mange av disse er omtalt som «koronamedisiner». Laboratorieanalyser av utvalgte preparater viser at medisinene ikke inneholder det de lover.

Siden mars har Tolletaten beslaglagt medisiner som hevder å beskytte mot koronapandemien. Foto: Tolletaten

Falsk trygghet

- Analysene bekrefter våre mistanker. Mange er urolige over situasjonen og velger å bestille medikamenter som påstås å ha effekt mot koronaviruset, på nett. I beste fall kjøper de seg falsk trygghet. I verste fall kan de få i seg narkotika og andre virkestoffer med helseskadelig virkning. Det er høyst bekymringsverdig, og vi advarer folk på det sterkeste mot å bestille legemidler på nett fra utlandet. Det er både ulovlig, og utgjør en stor risiko for egen helse, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Undersøkelsene baserer seg på forsendelser av medisiner og urtepreparater stoppet av Tolletatens kontrollkontor på Alnabru i april. Av disse ble 13 ulike preparater, fordelt på antivirale legemidler, malariamedisin, tradisjonell kinesisk medisin og antibiotika, sendt til Tollaboratoriet for analyser*.

Kan være farlig

- De mest alvorlige funnene viser at noen produkter i kategorien tradisjonell kinesisk medisin inneholdt narkotiske stoffer. Enkelte funn tyder på at virkestoffene i preparatene kan ha dårlig kvalitet, og enkelte preparater inneholdt ingen av virkestoffene beskrevet på pakningen. Konklusjonen er at ingen kan være sikre på hva de får i seg når de bestiller legemidler fra utlandet på nett. Det kan være livsfarlig å selvmedisinere seg med legemidler som ikke er det de utgir seg for å være, advarer Arnvid Gunnar Lie, leder for Tollaboratoriet.

Det er ikke tillatt for privatpersoner å importere legemidler per post fra utlandet. Hensikten med et strengt regelverk er nettopp å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler. Tolletaten destruerer alle forsendelser i denne kategorien.

Tollaboratoriets metoder ser etter regulerte virkestoff (narkotika, doping og legemidler). Det er ikke undersøkt om produktene inneholder skadelige mikroorganismer, tungmetaller eller andre miljøgifter. Det er heller ikke undersøkt om konsentrasjonen av virkestoff oppgitt på pakken er riktig.