Gå til innhold

Reduserer overtredelsesgebyr

Datatilsynet har omgjort sitt vedtak om overtredelsesgebyr i forbindelse med etatens håndtering av avvik knyttet til skiltgjenkjenningskameraer (ANPR). Gebyret er nedjustert fra 900 000 kroner til 400 000 kroner. Tolletaten må nå beslutte om vedtaket skal påklages eller tas til følge.

Tolletaten varslet i 2018 avvik i bruk av ANPR-kameraene. Datatilsynet konkluderte med at etaten hadde benyttet ANPR-kamera som ikke var tilstrekkelig hjemlet, og at man ikke hadde tilfredsstillende rutiner for tilgangsstyring av disse opplysningene. På bakgrunn av dette ila Datatilsynet i juli 2019 Tolletaten et overtredelsesgebyr på 900 000 kroner. Tolletaten tok saken på alvor og erkjente mangelfulle rutiner. Samtidig var det enkelte punkter i Datatilsynets vurdering av saken etaten ikke kjente seg igjen i. Tolletaten valgte derfor å påklage tilsynets vedtak. Datatilsynet har nå omgjort vedtaket og redusert overtredelsesgebyret.

- Årsaken til at gebyret er redusert er at det ikke er konstatert misbruk av opplysningene som Tolletaten har fått tilgang til, sier divisjonsdirektør Pål Hellesylt i juridisk divisjon i Tolletaten.

Det var flere brukere i Tolletaten som hadde tilgang til lagrede opplysninger, enn hva som var forutsatt i lovarbeidene. Alle disse hadde imidlertid tjenstlig behov for opplysningene, det er ikke konstatert misbruk og Datatilsynet mener dette er håndtert tilfredsstillende av etaten.

Datatilsynets vurdering om at Tolletaten har opptrådt grovt uaktsomt opprettholdes. Tolletaten har fram til 7. desember å bestemme seg for om etaten skal klage på vedtaket.

Her kan du lese Datatilsynets vedtak på deres nettsider.

Her kan du lese pressemeldingen Tolletaten sendte ut etter det første vedtaket ble sendt ut i mars i fjor.