Gå til innhold

Avslutter sak om pepperspray

Tolldirektør Øystein Børmer har avgjort at han ikke vil kreve at påtalemyndigheten bringer saken inn for retten, etter Riksadvokatens beslutning om påtaleunnlatelse for brudd på våpenloven.

Bakgrunnen for saken er et prøveprosjekt iverksatt i 2016, hvor tollere etter tillatelse fra politiet ble utrustet med pepperspray til bruk i nødverge. Mangelfulle interne rutiner førte til at Tolletaten ikke søkte om forlengelse da tillatelsene utløp 31. desember 2017. Nær 300 tolltjenestemenn var en periode utstyrt med pepperspray til bruk i nødverge, etter at tillatelsene til dette var utløpt. Pepperspray ble ikke anvendt i denne perioden.

- Vi har hele tiden vært åpne om at det er gjort feil i denne saken. Både etaten og jeg har høstet mange lærdommer, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Tolletaten ble i januar i år ilagt en virksomhetsstraff på 1,5 millioner kroner av Statsadvokaten i Oslo, som Finansdepartementet av habilitetshensyn overtok ansvaret for og deretter vedtok. Børmer ble samtidig ilagt et personlig forelegg på 40 000 kroner som han ikke vedtok. Riksadvokaten har nå gått bort fra det personlige forelegget til Børmer og i stedet besluttet påtaleunnlatelse.

Tolldirektøren mener det er riktig at saken med dette avsluttes, og er samtidig glad for at endring i våpenforskriften høsten 2019 har sikret tollerne nødvendig tillatelse til å bære pepperspray på permanent basis.

- Mine ansatte møter daglig grensekryssende kriminelle som kan ha mye å tape på å bli stoppet og kontrollert. Jevnlig oppstår det krevende og truende situasjoner i forbindelse med tollernes utøvelse av sitt arbeid. Muligheten til å bære pepperspray er viktig for mine ansattes trygghet og deres mulighet til å kunne forsvare seg i nødverge, avslutter Øystein Børmer.

For mer informasjon, kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen,
kim.gulbrandsen@toll.no