Gå til innhold

Midlertidig toll- og avgiftsfritak for donerte nødsendinger med smittevernutstyr i samband med koronautbruddet

Innførsel av donerte nødsendinger med smittevernutstyr og annet medisinsk materiell til Norge i samband med koronautbruddet, er tillatt uten oppkreving av toll og innførselsmerverdiavgift.

Prosedyren kan kun benyttes under den pågående koronaepidemien og sendingene skal innføres som midlertidig innførsel i medhold av tolloven § 6-1 første ledd bokstav d, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd.

Denne prosedyren for midlertidig innførsel kan også benyttes selv om det ikke gjenstår noe materiell eller utstyr for gjenutførsel og selv om man allerede på tidspunktet for innførsel vet at alt utstyr vil bli forbrukt, se tolloven § 6-1 første ledd bokstav d siste punktum. Dette gjelder ikke varer som allerede er fortollet inn i Norge.

Merk at materiell som er igjen i landet og som ikke er forbrukt når nødsituasjonen er utløpt, enten må gjenutføres eller fortolles på vanlig måte, se tolloven § 6-1 tredje ledd. Endelig frist for gjenutførsel er et år etter innførselstidspunktet, men Tolletaten kan innvilge utsettelse i inntil et år hvis man søker innen utløpet av det første året. Merk at utstyret ikke kan videreselges eller forbrukes etter at pandemien er over uten at varen fortolles.

Merk at det er krav til godkjenning og sertifisering av smittevernutstyr og medisinsk materiell, slik som CE-merking.

Informasjon om krav til smittevernutstyr   

Advarer mot useriøse nettsteder som selger beskyttelsesutstyr og medisiner mot koronaviruset

Deklarering av nødsendinger

Sendinger som innføres til Norge skal deklareres i TVINN-systemet. Ved innførselen skal man oppgi prosedyrekode 58 i rubrikk 37.

Følgende skal anmerkes i rubrikk 44 (referansekode/tilleggsopplysninger):

For ikke registrerte men mva-pliktige bedrifter og private organisasjoner:
Kode M2 (ingen avgift), tilleggsopplysninger: tolloven § 6-1 og mva.lov § 7-2,
Kode TXT, tilleggsopplysninger: AID-COVID
Dersom det i utgangspunktet er toll på varen: Kode I2, tilleggsopplysninger: tolloven § 6-1

For registrerte mva-pliktige skal det deklareres:
Kode TXT, tilleggsopplysninger: tolloven § 6-1 og AID-COVID.
Dersom det i utgangspunktet er toll på varen: Kode I2, tilleggsopplysninger: tolloven § 6-1