Gå til innhold

Kun ett tollsted er stengt

Rød og grønn sone. Foto: Nyebilder

Tolletaten er på lik linje med resten av samfunnet påvirket av tiltakene som er iverksatt for å dempe spredning av koronaviruset. Etaten har over tid planlagt for denne utviklingen, og har satt i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen.

Ansatte i Tolletaten er på lik linje med resten av landet rammet av smitte, karantene eller av at skoler og barnehager nå er stengt. Dette har vi lagt planer for og håndterer fortløpende.

– Pr. 13. mars er 120 av 1500 ansatte i isolasjon eller karantene som følge av helsemyndighetenes føringer eller etter beslutning av oss som arbeidsgiver for å håndtere situasjonen med hensyn til smittevern eller beredskap. Vi er forberedt på at dette tallet vil stige, sier tolldirektør Øystein Børmer. Ansatte med hjemmekontor er ikke medregnet.

Redusert reiseaktivitet inn i landet, spesielt på lufthavnene, gjør at trykket på Tolletatens kontrollressurser blir redusert. Ytterligere innskjerpinger i innreisereglene vil bidra til at etatens utholdenhet styrkes ytterligere.

– Varestrømmen inn til landet øker nå noe på enkelte grenseoverganger, og det er viktig for forsyningssikkerheten i Norge at ordinær vareflyt opprettholdes, sier Børmer.

– Vi iverksetter smittereduserende tiltak på tollstedene, som å begrense antallet mennesker som slippes inn samtidig i våre lokaler, sier Børmer

Alle tollsteder, utenom Drammen, holder åpent som normalt. Ikke minst for å opprettholde import av varer, og slik bidra til forsyningssikkerhet, vil vi strekke oss langt for å holde tollstedene åpne. Det kan ikke utelukkes at vi blir nødt til å stenge eller redusere åpningstidene på enkelte tollsteder på grunn av redusert kapasitet i etaten, men foreløpig har vi ikke vurdert det som nødvending.

– Situasjonen endrer seg fra time til time. Vi følger løpende råd og føringer fra helsemyndighetene, overvåker trafikkutvikling og behov og justerer innsatsen vår fortløpende, sier Børmer.

Tolletatens kontor i Drammen er midlertidig stengt for publikum, men vi arbeider for å gjenåpne kontoret. De som berøres av dette bes henvende seg til andre kontorer. Tolletaten oppfordrer alle som skal fortolle til å benytte seg av den digitale fortollingsløsningen TVINN. Mer informasjon om TVINN finner du her.

Vareførselsdivisjonen har med virkning fra 13. mars kansellert alle kurs for næringslivet inntil videre.