Gå til innhold

Bekymringsfull økning i innførsel av medisinsk cannabis

Medisinsk cannabis

Tolletaten har de siste månedene opplevd en kraftig økning i innførsel av medisinsk cannabis til Norge. Siden 1. mars har mer enn 36 kilo medisinsk cannabis blitt fortollet ved Gardermoen. Tolletaten mistenker at deler av dette stoffet selges videre og at ordningen misbrukes.

Medisinsk cannabis

I forbindelse med koronasituasjonen har Tolletaten registrert en økende trend på innførsel av medisinsk cannabis. I begynnelsen av 2020 ble det i snitt gjort 5-6 fortollinger per uke, med en gjennomsnittlig fortollet mengde på rundt 600 gram i uka. Tredje uken i juni ble totalt 6 kilo medisinsk cannabis fortollet, fordelt på 36 personer.

- Den eksplosive økningen i innførsel av medisinsk cannabis er bekymringsfull, og vitner om et omfattende og systematisk misbruk av en ordning som er ment å sikre enkelte pasientgrupper medisinsk cannabis til eget bruk. En vesentlig andel av aktørene som er involvert i denne innførselen er kjenninger fra før av for Tolletaten, men slik regelverket er utformet kan ikke vi gjøre noe på innførselstidspunktet, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Kombinasjonen av nasjonal hasjtørke, høy fortjeneste og lav risiko forsterker utfordringen. Med nåværende prisregime kan den enkelte sitte igjen med en fortjeneste på rundt 150.000 per tur ved videresalg på det illegale markedet.

- Vi mener det er nødvendig med endringer i regelverket, som kombinerer de medisinske behovene som enkeltpersoner måtte ha med et tydelig regelverk som lar seg håndheve på en god måte på grensen, avslutter Børmer.