Gå til innhold

Vellykket pinseaksjon på sjøen

I forbindelse med pinsen gjennomførte Tolletaten en større kontrollaksjon i Oslofjorden og langs sørlandskysten. Kystvakten bisto med fartøyene KV Nornen og KV Tor. Kontrollen hadde fokus på kvoteregler og regler for reparasjon av lystbåter i utlandet.

1 / 5
Målet med aksjonen har vært å sette fokus på regelverkene som er mest aktuelle for båtfolket og vise tilstedeværelse. Foto: Tolletaten
Målet med aksjonen har vært å sette fokus på regelverkene som er mest aktuelle for båtfolket og vise tilstedeværelse. Foto: Tolletaten
2 / 5
Tollere og personell fra Kystvakten har også drevet oppsøkende virksomhet i flere havner. Foto: Tolletaten
Tollere og personell fra Kystvakten har også drevet oppsøkende virksomhet i flere havner. Foto: Tolletaten
3 / 5
Tollerne og personellet fra Kystvakten ble godt tatt imot av publikum. Foto: Tolletaten
Tollerne og personellet fra Kystvakten ble godt tatt imot av publikum. Foto: Tolletaten
4 / 5
Tolletaten hadde tre tollkryssere på sjøen fra Mandal i sør til Halden i øst. Foto: Tolletaten
Tolletaten hadde tre tollkryssere på sjøen fra Mandal i sør til Halden i øst. Foto: Tolletaten
5 / 5
TK Svinør var en av Tollkrysserne som ble brukt under pinsens store båtaksjon. Foto: Tolletaten
TK Svinør var en av Tollkrysserne som ble brukt under pinsens store båtaksjon. Foto: Tolletaten

Tolletaten hadde tre tollkryssere på sjøen fra Mandal i sør til Halden i øst.

Under aksjonen ble det gjennomført 76 innledende samtaler og av disse ble det gjennomført 11 kontroller om bord på båter i området. I tillegg er det drevet utstrakt informasjonsvirksomhet til publikum under hele aksjonen.

Tollere og personell fra Kystvakten har også drevet oppsøkende virksomhet i flere havner. Kystvaktfartøyet Tor bisto også en lystbåt med motorstans utenfor kysten av Flekkefjord.

- Målet med aksjonen har vært å sette fokus på regelverkene som er mest aktuelle for båtfolket og vise tilstedeværelse. Med god støtte av Kystvakten er vi svært fornøyde med helgen og ikke minst måten vi blir tatt imot av publikum, sier tolloverinspektør Nils Petter Røstad, som har ledet aksjonen fra Kristiansand.

Alle som kommer sjøvegen kan fortolle direkte til båtene eller i KvoteAppen til Tolletaten ved grensepassering.

- Det har selvfølgelig vært mindre grensekryssende aktivitet enn det er til vanlig på grunn av korona-situasjonen og de fleste vi har møtt på er lovlydige og kjenner kvotereglene. Vi har ikke skrevet noen forelegg på smugling i løpet av aksjonen. Og det er vi i grunn fornøyde med, sier Røstad.

Flere brudd på deklarasjonsplikten

Tolletaten kontrollerte også båter som har gjennomført reparasjoner i utlandet. Alle reparasjoner over 6000 kroner utført i utlandet er momspliktige og skal deklareres, forutsatt at du har vært mer enn 24 timer ute av landet. Under 24 timer er grensen 3000 kroner. Aksjonen avdekket flere brudd på disse reglene.

- Mange reparerer båter i utlandet for store summer og det er derfor viktig for oss å kontrollere om de også betaler moms på disse reparasjonene når de ankommer Norge. Vi har avdekket fire mulige brudd på deklarasjonsplikten under aksjonen, sier Røstad.

Vedlegg