Gå til innhold

Mer enn hver fjerde nordmann tar inn varer ulovlig

Tolletaten gjennomfører årlige innbyggerundersøkelser for å kartlegge hva nordmenn mener om blant annet smugling, grensekontroll og oppdagelsesrisiko. Årets undersøkelse viser at mer enn hver fjerde nordmann smugler litt av og til. Samtidig tror hele åtte av ti nordmenn at «folk flest» smugler.

Pressevakt: 97 65 03 70, e-post: pressevakt@toll.no

Fortsatt for høy aksept for småsmugling

Analysebyrået Kantar TNS har gjennomført årets innbyggerundersøkelse på vegne av Tolletaten. Resultatene viser at mer enn hver fjerde nordmann oppgir at de tar inn varer ulovlig i mindre mengder.

- Det er altfor mange som synes det er greit å drive med småsmugling. Selv om det kan være snakk om små mengder i hvert enkelt tilfelle, så blir de totale mengdene som innføres ulovlig i Norge svært store, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Et enkelt regneeksempel er beskrivende for omfanget. I 2019 reiste nordmenn på nesten 8 millioner ferier i utlandet. Hvis 25 prosent av reisende har med seg 1 liter alkoholholdig drikke for mye, så utgjør det 2 millioner liter som tas inn ulovlig av småsmuglere.

- Vi ser en viss forbedring i tallgrunnlaget. Men vi antar at det først og fremst skyldes kraftig redusert reisevirksomhet i koronaåret 2020, ikke grunnleggende holdningsendringer i befolkningen, forklarer Børmer.

De fleste tror alle andre smugler

Et annet interessant funn i innbyggerundersøkelsen er at så mange som åtte av ti nordmenn tror «folk flest» smugler av og til. Det står i kontrast til at nesten like mange oppgir at de selv aldri tar inn varer ulovlig.

- Nytt av året er at vi kartla hva nordmenn trodde var fasit for resten av befolkningen. Det viser seg at hele åtte av ti nordmenn tror folk flest smugler. Når nesten like mange, syv av ti, oppgir at de selv ikke smugler, så tenker vi jo vårt. Antakelig ligger fasiten et sted mellom disse to ytterpunktene, sier Børmer.

Det er like fullt viktig for Tolletaten å understreke at det er mange som er ærlige og lovlydige. I tillegg blir det stadig lettere å gjøre rett, for eksempel ved å benytte KvoteAppen.

- Jeg håper vi kan benytte denne ekstraordinære tiden til en holdningsendring. Når det igjen blir mulig å reise utenlands, la oss være enige om at det er dumt å gjøre seg til smugler for å spare småpenger. Bruk kvoteappen når du tar med deg mer enn kvoten, oppfordrer Børmer.

På få år har Tolletaten sin KvoteApp blitt lastet ned av 1,2 millioner nordmenn. Appen gjør det enkelt å beregne avgiftsfri kvote og man kan betale for varer utover kvoten direkte i appen. Deretter kan man fritt passere grensen på grønn sone.

Om Tolletatens innbyggerundersøkelse 2020

Målingen utføres årlig av Kantar TNS (tidligere Norsk Gallup) og er en landsrepresentativ befolkningsundersøkelse med over 1000 respondenter. Undersøkelsen kartlegger publikums vurdering av grensekontrollen og regelverk, holdninger til ulovlig innførsel av varer, samt etatens omdømme.

 • Et flertall på 69% av befolkningen rapporterer at de aldri tar inn varer ulovlig (opp fra 66% i 2019). Gruppen som notorisk tar inn varer ulovlig er svært liten (3%). Mer enn hver fjerde nordmann (27 %, ned fra 31 % i 2019) rapporterer at de av og til smugler varer, men bare i små mengder
 • Basert på spørsmålene om egne og andres holdninger kan man definere tre distinkte grupper i befolkningen:
  • De som oppgir at de aldri tar inn varer ulovlig og som heller ikke tror andre gjør dette utgjør 17% av befolkningen.
  • De som oppgir at de aldri tar inn varer ulovlig, men som oppfatter at de fleste andre gjør det utgjør 51% av befolkningen.
  • De som oppgir at de av og til tar inn varer ulovlig, men bare i små mengder, som også oppfatter at andre (altså folk flest) har samme holdning, utgjør 25% av befolkningen.
 • Flere nordmenn oppfatter oppdagelsesrisikoen ved ulovlig innførsel av varer som høy (opp fra 35 til 49%). Flere oppfatter at Tolletaten er treffsikre med grensekontrollene (opp fra 37 til 44%), og flere oppfatter etaten som synlig og til stede (opp fra 57 til 63%)
 • Oppfattet oppdagelsesrisiko er størst ved ulovlig innførsel med fly og postforsendelser. Totalt sett har andelen som opplever høy oppdagelsesrisiko økt fra 74 til 77%. Det er spesielt andelen som oppfatter høy oppdagelsesrisiko ved postforsendelser som har økt (fra 50 til 58%), men andelen har også økt vesentlig for bil (fra 36 til 42%) og buss (fra 25 til 30%)
 • For øvrig har befolkningen har svært høy tillit til Tolletaten. Nær 8 av 10 (78%) oppgir at de helt sikkert eller sannsynligvis kan stole på Tolletaten. Samtidig oppgir nær halvparten (47%) at de oppfatter at etaten har et svært eller meget bra omdømme (opp fra 39%). En andel på 45% oppgir at de har et godt inntrykk av etaten (opp fra 40%). Etatens omdømme er nå blant tredjedelen av offentlige virksomheter i landet med høyest omdømmescore.

Om KvoteAppen

Appen gjør det enkelt fortolle alkohol og tobakk utover det man har lov til å innføre avgiftsfritt. Varene betales i appen og man kan dermed passere grensen på grønn sone, også på ubetjente overganger. Appen kan benyttes ved ankomst med fly, båt, tog eller bil. Appen har også en egen kvotekalkulator som gjør det enkelt å se hvor mye man kan ha med avgiftsfritt, og hva det koster når man passerer grensen.