Gå til innhold

Mange vil bli toller

Tollerutdanningen har historisk sett vært svært populær og årets opptak ser ikke ut til å bli noe unntak. En uke før søknadsfristen går ut har nærmere 700 kandidater søkt på de 25 skoleplassene.

Tolldirektør Øystein Børmer
Tolldirektør Øystein Børmer

Tolletaten er en landsdekkende etat som er tilstede fra Storskog ved Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Søkerne i år kan forvente seg å jobbe på følgende tollsteder: Bergen, Ålesund, Grenland, Bjørnfjell, Junkerdal, Polmak, Røros, Ørje eller Trysil.

- Selv om det er en uke til søknadsfristen går ut, ser dette svært bra ut så langt. Mange har oppgitt at de kan tenke seg å jobbe på flere av de aktuelle tollstedene, det er gledelig og sier meg at søkerne er høyt motiverte, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Tolldirektøren påpeker at det ikke er et krav at man, i det man søker seg til etaten, bor på stedet man ønsker seg tjeneste eller ender opp med å jobbe etter endt utdanning, men på et tidspunkt er det nødvendig å bo innenfor dagpendleravstand til tollstedet man skal jobbe ved.

- Vi ser at unge i dag er villige til å flytte på seg for å få en spennende jobb og det kan noen av våre kommende tollere også bli nødt til. Det betyr ikke at man må bli på et sted hele karrieren, vi er en landsdekkende etat med mange muligheter, sier tolldirektøren.

De som tilbys utdanning blir ansatt som tollaspirant og tar fatt på en utdanning som varer i 2,5 år. Majoriteten av teoriundervisning vil foregå i Oslo og praksis er fordelt på ulike geografiske praksissteder i flere perioder innenfor relevante fagområder.

Utdanningen starter i slutten av august i år. Ved fullført utdanning blir man tilsatt som tollinspektør og starter å jobbe ved et av tollstedene.

Søknadsfristen på stillingene er 2. mars.