Gå til innhold

[Utgått]Høring - tolltariffen 2019

Det har kommet inn forslag fra 13 aktører. Høringsfristen er 15. august 2018. 

Tolldirektoratet har i forbindelse med utarbeiding av tolltariffen som skal gjelde fra 1. januar 2019 bedt om begrunnede innspill til endringer. 

Det har kommet inn forslag fra 13 aktører og en nærmere omtale av innspillene finner du i høringsnotatet.

- Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura Totalmarked kjøtt og egg ber om
  egne varenummer for kjøtt av ung ku og ku.
- Fiskeridirektoratet ber om en rekke oppdelinger innenfor kapittel 3 (fisk).
- Capia ber om egne varenummer for levendelagret torsk og laks etter vekt.
- Norges sjømatråd ber om nye varenummer for sild.
- Norges sjømatråd og Sjømat Norge ber om at fjorårets endring for fryst makrell blir reversert.
- Tine ber om nye varenummer for fløte og smør.
- Landbruksdirektoratet ber om egne varenummer for taroer til dyrefôr, blåbærsaft og
  blåbærkonsentrat.
- BLT ber om egne varenummer for fiskeolje til konsum.
- Mattilsynet ber om egne varenummer for kakaoskall og kokosfibre til
  dyrkningsmedium.
- Grønt Punkt Norge ber om egne varenummer for landbruksplast.
- SSB ber om egne varenummer for droner.

Det bes om merknader innen 15. august 2018. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å legge høringen frem for underordnede etater.

For ordens skyld nevnes det at høringen er åpen for alle, og høringssvar vil blir publisert på denne siden. 

Høringsinnspill sendes post@toll.no (bruk 18/19945 tolltariffen 2019 i emnefeltet) eller til:

Tolldirektoratet

Toll- og vareførselsavdelingen

v/Tariff- og opprinnelsesseksjonen

Postboks 2103 Vika

0125 Oslo

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til tolltariffen@toll.no.

Vedlegg:

Høringsnotat

Høringsinstanser

 

Høringssvar

NHO Logistikk og transport

Landbruksdirektoratet

Landbruks- og matdepartementet

Tine

Fiskeridirektoratet

Nærings- og fiskeridepartementet

Sjømat Norge

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund

Skatteetaten