Gå til innhold

[Utgått]Høring - tolltariffen 2020

Det har kommet inn forslag fra fire aktører. Høringen er avsluttet. 

  • Norges Sjømatråd ber om nye varenummer for oppdrettslaks, torsk, biprodukter av torsk, kveite og blåkveite, NVG og nordsjøsild, lodde og kongsnegle i kapittel 3.
  • Norsk Gartnerforbund ber om egne varenummer for frukt- og grønnsakplanter i kapittel 6. 
  • Landbruksdirektoratet ber om egne varenummer for gressløk i kapittel 7 og palmekjerner og palmenøtter i kapittel 23. 
  • Mattilsynet ber om egne varenummer for animalsk eller vegetabilsk gjødsel i fast form i kapittel 31. 
  • Varenummer med lav handel foreslås slettes. Dette gjelder enkelte varenummer i kapittel 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 22, 25, 28, 29, 43, 44 og 87.

I vedlegget til dette høringsbrevet følger en detaljert beskrivelse av hvert forslag, samt Tolldirektoratets kommentarer. Det bes om merknader innen 16. august 2019. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å legge høringen frem for underordnede etater.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er de omtalte forslag som er gjenstand for høring og at det ikke er anledning til å fremme forslag til ytterligere oppdelinger.

Høringen er åpen for alle og høringssvar vil bli publisert fortløpående på denne siden.  

Høringsinnspill sendes post@toll.no (bruk tolltariffen 2020 samt saksnummer 19/19346 i emnefeltet) eller til:

Tolldirektoratet
Toll- og vareførselsavdelingen
v/ Tariff- og opprinnelsesseksjonen

Postboks 2103 Vika

0125 Oslo

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til tolltariffen@toll.no.

 

Vedlegg:

vedlegg-til-horingsbrev.pdfVedlegg til høringsbrev (200 kB)

horingsinstanser.pdfHøringsinstanser (53 kB)

 

Høringssvar

horingssvar_ldir.pdfLandbruksdirektoratet (633 kB)

horingssvar_fiskeridirektoratet.pdfFiskeridirektoratet (472 kB)

Statistisk sentralbyrå

horingssvar_nfd.pdfNærings- og fiskeridepartementet (156 kB)

horingssvar_lmd.pdfLandbruks- og matdepartementet (390 kB)

horingssvar_sjomatnorge.pdfSjømat Norge (148 kB)

19_19346-13-horing---nye-oppdelinger-i-tolltariffen-20203140578_fiskdir-5061496_1_1.pdfFiskeridirektoratet (669 kB)