Gå til innhold

[Utgått]Høring - flypassasjeravgift

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår på vegne av Finansdepartementet endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) som følge av Stortingets vedtak 14. desember 2015 om flypassasjeravgift. Høringsfristen var 21. februar 2016.

Tolletaten offentliggjorde høringen, men oppgaven med å sluttføre høringen ble overført til Skatteetaten 1. januar 2016.

Høringsnotat og høringssvar finner du på skatteetaten.no