Gå til innhold

Pilot på Svinesund tollsted

Ekspressklareringspiloten på Svinesund har vært i produksjon siden september 2020. Formålet er å teste løsningen med et større antall transporter og en økt trafikkbelastning på grensepasseringsløsningen. 

Svinesund tollsted

Foto: Tolletaten

På Svinesund tollsted passerer det i gjennomsnitt 1200 godskjøretøy hver dag. Dette innebærer at det ofte er vanskelig å finne parkeringsplass og det er lang kø i ekspedisjonen hos Tolletaten. Dette er en av utfordringene Ekspressklarering skal være med på å løse. 

Vi har satt opp fysisk utstyr som skilt, kamera og lys, og vi har laget en egen ekspressfil på Svinesund. Som på Ørje er alt utstyret på Svinesund mobilt og av midlertidig art. Det skyldes at vi er i en pilot, og at vi ønsker å teste ut hvordan alt fungerer sammen før det gjøres mer permanent. 

Ekspressfil på Svinesund

Foto: Tolletaten

Grensepassering på Svinesund

Dersom man bruker ekspressløsningen, så skal grensepasseringen på Svinesund skje på følgende måte:

  • Følg skilter merket med "Ekspressklarering/ Express clearance"
  • Ved grønt lys: sjåfør kan kjøre i ekspressfilen og rett gjennom tollområdet uten å stoppe
  • Ved rødt lys: sjåfør parkerer i rød sone og henvender seg i ekspedisjonen
  • Varene blir frigjort automatisk på vei ut av tollstedet

 

Illustrasjon av grensepasseringsløsningen på Svinesund

Illustrasjon av grensepasseringsløsningen for ekspressklarering på Svinesund

 

Her finner du en brosjyre på flere språk med informasjon om grensepasseringsløsningen på Svinesund

 

Prioritet i ekspedisjonen 

Dersom sjåføren får rødt lys (eller inget lyssignal), vil han få prioritet i køen ved å velge "Ekspressfortolling/ Express customs clearance" i ekspedisjonen. Uansett grønt eller rødt lys, så skal ekspress gå raskt!

Hurtigknapp i ekspedisjonen

Hurtigknapp for sjåfører som kjører ekspress

 

Veien videre

Løsningen skal testes ut av rundt 50 firmaer i ordinær produksjon. Oppstarten på Svinesund skjer puljevis, der vi slipper på et visst antall firma hver uke utover høsten. Løsningen skal evalueres i starten av 2021, og Tolletaten vil deretter ta stilling til videre utrulling.

Ønsker ditt firma å være med? Ta kontakt med oss på ekspressfortolling@toll.no og se mer informasjon om hvordan man kommer i gang