Gå til innhold

Send dokumentasjon om deklarasjon på forhånd

Tolletaten gjør det nå mulig å sende inn all nødvendig underlagsdokumentasjon til deklarasjoner på forhånd, slik at den er tilgjengelige for Tolletaten før varene ankommer grensen. Dette kan bidra til redusert behov for å bli kontaktet i forbindelse med for eksempel dokumentkontroll, siden Tolletaten allerede har den nødvendige dokumentasjonen. 

Tolletaten ønsker at så mange som mulig av virksomhetene som deklarerer i Digitoll (mot ekspedisjonsenhetene 441002 og 441003), tar i bruk API-et for innsending av underlagsdokumentasjon knyttet til tolldeklarasjonen.

Dokumenter som faktura, tillatelser, fraktregning, opprinnelsesdokumentasjon eller fraktbrev, kan sendes uoppfordret og på forhånd. Dokumentene kan også sendes inn via API-et i de tilfellene hvor Tolletaten krever dokumentkontroll, om man ikke har sendt de på forhånd.

Denne løsningen er utviklet basert på innspill fra høringsrunder med næringslivet, men er foreløpig en pilot. Formålet med løsningen er å verifisere løsningen med hensyn til både volum og ytelse. Det er forventet at denne løsningen vil gi gevinster for næringslivet, ettersom forhåndsinnsendte dokumenter vil være tilgjengelige for Tolletaten før varene ankommer grensen. Dette reduserer risikoen for forsinkelser i ekspedisjonen av deklarasjonene. Tolletaten vil også dra nytte av at dokumentene samles på ett sted og kan gjøres tilgjengelige for tollerne i den interne arbeidsflaten for deklarasjonsbehandling.

For mer detaljert informasjon om underlagsdokumentasjon, se vedlegg til høringsnotat for vareførselsforskriften (høring 4).

For informasjon om hvordan API-et fungerer og hva som skal til for å ta det i bruk, se API for opplasting av dokumenter (toll.github.io).