Gå til innhold

Hva skjer fremover?

Direktekjøringsordningen avvikles 1. april 2025 , og digital melde- og opplysningsplikt blir samtidig innført for alle transportmåter. Digitoll er allerede tilgjengelig på alle grensepasseringssteder på fly og landevei i Norge, samt sjø og jernbane. 

Ved innføringen av Digitoll vil alle informasjonsplikter om grensekryssende vareførsel oppfylles digitalt, før eller senest ved ankomst til grensen. Digitoll bidrar allerede til en mer effektiv grensepassering der det er tatt i bruk. Fra 1. april 2025 blir Digitoll hovedregelen.

Grensepasseringsteder etter transportmåte


Vei

På vei kan Digitoll benyttes på følgende steder: Svinesund, Ørje, Åsnes, Østby, Vauldalen, Helligskogen, Bjørnfjell, Polmak, Neiden, Junkerdalen, Eda, Storlien, Idre, Tärnäby, Utsjok, Karigasniemi og Kivilompolo.

Ferge
På ferge kan godskjøretøy med fører benytte Digitoll på følgende steder: Larvik, Oslo, Sandefjord, Langesund, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder løstraller.

Fly
Digitoll er tilgjengelig på alle grensetollsteder der det regelmessig ankommer gods (flyfrakt, post og ekspress). Dette gjelder Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Gardermoen.

Sjø og jernbane
Digitoll ble tilgjengelig for trafikk på sjø 1. februar 2024 og jernbane 1. mars 2024.

Høringer

Tolletaten har over tid hatt dialog med mange av de berørte aktørene i næringslivet. Det har vært viktig for oss å forstå hvordan omleggingen til digital informasjonsangivelse før eller ved grensepassering påvirker næringslivets logistikk, systemer og samhandling med tolletaten. Gjennom høring 1, 2 og 3 har vi mottatt mange innspill fra aktører som berøres av pågående endringer. Tolletaten jobber nå med høring 4.


Fakta om Digitoll/deklarasjonsplikten og avvikling av direktekjøringsordningen


1. januar 2023

  • Nytt tollregelverk trådte i kraft.
  • Det er krav til at alle varer skal underlegges en tollprosedyre og at det skal sendes inn en deklarasjon før eller senest ved grensepassering.
  • I en overgangsperiode, frem til 1. april 2025, vil direktekjøring fortsatt være mulig uten at varen deklareres før eller ved grensepassering. Varer deklareres innen 10 dager etter grensepassering.

1. april 2025

Direktekjøringsordningen avvikles. Det er krav om digital melde- og opplysning for alle transportmåter.

Den nye reviderte innføringsplanen gir næringslivet nærmere to år på de nødvendige omstillingene fram til direktekjøringsordningen er avviklet. Likevel ønsker Tolletaten at bedrifter kobler seg på Digitoll-løsningen så snart de har mulighet. Det vil gi tid til å tilpasse interne rutiner og innhente erfaringer i egen verdikjede.

Om forhåndsvarsel fra tredjeland (ICS2)


3.
juni 2024

  • Da må Tolletaten være klar til å kunne ta imot og behandle forhåndsvarsel. 

Fra 3. juni 2024

  • Alle sjøtransportører kan starte med å sende inn forhåndsvarsel, med siste frist 4. desember 2024. 

Fra 4. desember 2024

  • Alle House level filers (speditører, handling agenter ol.) kan starte med å sende inn forhåndsvarsel, med siste frist 1. april 2025. 

Fra 1. april 2025

  • Alle bil- og jernbanetransportører kan starte med å sende inn forhåndsvarsel, med siste frist 1. september 2025.