Gå til innhold

Samarbeid med næringslivet

Tolletaten jobber på mange ulike områder med å legge til rette for digital informasjonshåndtering. I første omgang gjelder dette for transportformene godskjøretøy på vei og ferge. På sikt skal det gjelde for alle transportformer og prosedyrer.

Vi i Tolletaten trenger innspill og forståelse for hvordan våre endringer vil virke inn på rutiner, arbeidsoppgaver og prioritering hos bedriftene. Speditører, transportører og vareeier trenger alle informasjon om hva Tolletaten planlegger og hvordan vi tenker å gjennomføre dette.

Ved spørsmål til Tolletaten ta kontakt på brukerdialog@toll.no

Hvordan ta i bruk løsningen?  

Vi ønsker at bedrifter innen høsten 2022 skal være registrert i Tolletaten sin digitale tollbehandling (mer informasjon kommer i april). Dersom dere ikke har benyttet løsningen tidligere, men ønsker å starte opp ber vi dere ta kontakt med oss på e-post: brukerdialog@toll.no 

Vi kommer tilbake med mer informasjon om registrering, teknisk beskrivelse og øvrig informasjon.