Gå til innhold

Samarbeid med næringslivet

Digitaliseringen innebærer at Tolletaten og næringslivet må samhandle på nye måter. Dette innebærer store endringer både for Tolletaten og næringslivet gjennom omstilling og tilpasning i både systemer og arbeidsprosesser. 

Vi har en løpende dialog med næringslivet der vi sammen finner forståelse for hvordan våre endringer vil virke inn på rutiner, arbeidsoppgaver og prioritering hos bedriftene. Speditører, transportører og de som importerer og eksporter varer vil ha behov for informasjon om hvordan digitoll påvirker deres arbeidsprosesser.

Hvis du har spørsmål til Tolletaten, ta kontakt via vårt kontaktskjema eller telefon:
22 86
03 12.
  

Utvidet tilgjengelighet for support knyttet til Digitoll 

Næringslivsaktører som bruker Digitoll-løsningene kan få teknisk og faglig support ved å kontakte Tolletatens Kontaktsenter. Se Bedrifter - kontaktinformasjon - TolletatenFor å imøtekomme næringslivets ønske om utvidet tilgjengelighet fra vår side, har vi etablert en vaktordning som innebærer at telefoner til Kontaktsenteret (22 86 03 12) også vil bli betjent i periodene mellom 15.30 - 21.00 på hverdager (ikke etter klokken 15.30 på fredager) og mellom klokken 14.00 - 21.00 på søndager.

Utenfor Kontaktsenterets åpningstider, som er hverdager fra klokken 08.00 til 15.30, kommer du til en talemelding. I talemeldingen opplyser vi at du må foreta et tastevalg for å komme videre. Tastevalget er 12, men for å sikre at vi utenfor ordinær arbeidstid bare får henvendelser som faktisk angår Digitoll, blir ikke dette opplyst i talemeldingen. 

For de som bruker Digitoll er det lurt å abonnere på oppdateringer som legges ut på Driftsstatus - Tolletaten . Der får du vite om feil, oppdateringer eller andre avvik som kan påvirke tjenesten. 

Du kan registrere deg her: https://www.toll.no/no/om-tolletaten/abonnement/ 

Informasjon til norsk næringslivs underleverandører/samarbeidspartnere

For å understøtte omleggingen til Digitoll har Tolletaten utformet et brev for at bransjen skal kunne vise til et offentlig skriv. Leverandører ute i Europa, som er vant til å sende varen først og informasjonen etterpå, må nå kunne formidle rett informasjon til de norske selskapene. Å dele lenke til et offisielt brev fra Tolletaten, vil forklare dem de nye kravene til deklarering senest ved grensepassering.

Vi håper dette vil bidra til at vi lykkes med å nå frem til varemottakere, leverandører og transportører i utlandet og skape en fremdrift i arbeidet.Tolletaten vil dele det i sine internasjonale fora også.

Her kan du lese brevet på norsk og engelsk: