Gå til innhold

5 tips om Digitoll til vareeiere

Fra 1. april 2025 vil Tolletaten kreve at varene dine blir deklarert før du krysser grensen. Den nåværende ordningen som tillater fortolling inntil 10 dager etter grensepassering, vil bli avviklet. 

Digitoll-konseptet vil fjerne tidkrevende og manuelle prosesser ved innførsel av varer til landet for næringslivet. For å realisere dette behovet må Tolletaten få digital informasjon før eller senest ved grensepassering. Når Tolletaten mottar informasjon i forkant, og det ikke er behov for kontroll, kan varene frigjøres automatisk ved grensepasseringen. Resultatet er en sømløs, rask og effektiv grensepassering som gir betydelige fordeler for bedrifter. 

Her er fem essensielle tips å vurdere i forbindelse med overgangen til Digitoll. 

 1. Sørg for å etablere tydelige og skriftlige tollrutiner. Dette gjelder både internt og opp mot speditør/transportør. 
   

 1. Skap en tett dialog med speditør og/eller transportør for å sikre at nødvendige opplysninger blir oversendt i god tid før grensepassering. 
   

 1. Sørg for at alle nødvendige opplysninger for deklarering av varene er fremlagt for speditør/transportør i rett tid. 
  - Dette gjelder eksempelvis opplysninger om prosedyrekode, klassifisering, opprinnelse, leveringsbetingelser, fakturabeløp og vekt. Les veiledere for deklarering import/eksport på toll.no. 
   

 1. Forsikre dere om at all dokumentasjon foreligger før deklarering av varene, og at disse inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger for deklarering. Merk dere spesielt: 

 • Fakturaer 

 • Opprinnelsesdokumentasjon (EUR1/fakturaerklæring)  

 • Tollnedsettelser (TNT/TNT-RÅK) 

 • Eventuelle tillatelser 

 • Andre nødvendige dokumenter 
   

 1. Sørg for at alle har nødvendig kompetanse. Se toll.no for E-læringskurs og veiledere!