Gå til innhold

Teknisk informasjon

Tolletaten vil tilby standardiserte maskin-til-maskin tjenester (API-er) som alle aktører skal bruke for å sende inn digital melde og opplysningsinformasjon før eller ved grensepassering. Deklarasjoner skal fortsatt sendes inn via TVINN.

Det er åpnet for digital innsending av melde- og opplysningsdata på vei og ferge. Dersom dere ikke har benyttet løsningen tidligere, men ønsker å starte opp ber vi dere ta kontakt med oss her.

Informasjon om tjenesten melde- og opplysning

  • Verdens tollorganisasjons (WCO) datamodell og EU Customs Datamodel (EUCDM) gir på noen områder rammebetingelser for vår informasjonsmodell.

  • Transportinformasjon og vareinformasjon sendes inn hver for seg, og kan sendes inn fra ulike aktører. Med andre ord kan også vareinformasjon på det samme transportmiddelet sendes inn fra flere aktører.

  • Transportinformasjonen må inneholde en sporingsnøkkel til vareinformasjonen.

  • All informasjonen kan endres, i praksis frem til grensepassering – men vi garanterer ikke at vi har behandlet data ferdig hvis de kommer tett opptil passering.

  • Tjenestene vil være tilgjengelige som REST-tjenester over HTTP, med data på JSON format.

  • Teknisk informasjon.

Informasjon om tjenesten ICS2

Tolletaten bistår deg med informasjon rundt utvikling og test av programvare.

Her finner du teknisk informasjon

Fremlegging og dirigering

Den som har meldt transporten til Digitoll kan hente dirigering for transport og forsendelser fra grensesnitt (API) hos Digitoll.

Dette grensesnittet heter routing og er beskrevet her

I praksis må aktøren ha utviklet integrasjon mot dette grensesnittet gjennom sin systemleverandør (eller egentutviklet system).

Aktøren kan da i sitt eget system se status for hver forsendelse. 

Forsendelser kan tas ut til kontroll på grensepasseringsstedet eller et sted der aktøren kan sortere ut forsendelsen til kontroll etter grensen.

Dirigeringssignalet vil angi dette. Se beskrivelse i avsnittet "Dirigering (routing) for forsendelser" her

I mange tilfeller vil denne prosessen kreve digital samhandling mellom flere aktører.

Dersom det er spørsmål om den tekniske løsningen, ta kontakt med Digitoll på digitoll@toll.no.