Gå til innhold

Teknisk informasjon

Tolletaten vil tilby standardiserte maskin-til-maskin tjenester (API-er) som alle aktører skal bruke for å sende inn digital melde og opplysningsinformasjon før eller ved grensepassering. Deklarasjoner skal fortsatt sendes inn via TVINN.

Det er åpnet for digital innsending av melde- og opplysningsdata på vei og ferge. Dersom dere ikke har benyttet løsningen tidligere, men ønsker å starte opp ber vi dere ta kontakt med oss her.

Informasjon om tjenesten melde- og opplysning

  • Verdens tollorganisasjons (WCO) datamodell og EU Customs Datamodel (EUCDM) gir på noen områder rammebetingelser for vår informasjonsmodell.
  • Transportinformasjon og vareinformasjon sendes inn hver for seg, og kan sendes inn fra ulike aktører. Med andre ord kan også vareinformasjon på det samme transportmiddelet sendes inn fra flere aktører.
  • Transportinformasjonen må inneholde en sporingsnøkkel til vareinformasjonen.
  • All informasjonen kan endres, i praksis frem til grensepassering – men vi garanterer ikke at vi har behandlet data ferdig hvis de kommer tett opptil passering.
  • Tjenestene vil være tilgjengelige som REST-tjenester over HTTP, med data på JSON format.
  • Teknisk informasjon.

Informasjon om tjenesten ICS2

Tolletaten bistår deg med informasjon rundt utvikling og test av programvare.

Her finner du teknisk informasjon.