Gå til innhold

Homogeniserte næringsmidler

For at en matvare skal kunne anses som homogenisert, må minst 95 vektprosent kunne passere gjennom en sikteduk av metall med maskevidde av 2 mm. 

I tolltariffen er det i enkelte kapitler henvist til begrepene "små mengder", "synlige grønnsaksbiter", "synlige fruktbiter" og "synlige biter".
Dette gjelder varenummernote 1 til kapittel 16, varenummernotene 1 og 2 til kapittel 20 samt til note 3 til kapittel 21. 
 
For å klargjøre forståelsen av disse begrepene har Tolletaten bestemt at en vare anses for å være homogenisert dersom minst 95 vektprosent av innholdet i matvaren passerer gjennom en sikteduk av metall med en maskevidde av 2 mm.
 
Dette gjelder "homogeniserte grønnsaker" (varenummer 20.05.1000), "homogeniserte næringsmidler" (varenumrene 16.02.1000, 20.07.1001, 20.07.1007, 20.07.1008) og "homogeniserte, sammensatte næringsmidler" (varenumrene 21.04.2001 og 21.04.2009).
 
Endringene gjaldt fra 1. mars 2015 og er ikke gitt tilbakevirkende kraft. Rundskriv av 23.07.2009 vedrørende klassifisering av "homogeniserte grønnsaker", "homogeniserte næringsmidler" og "homogeniserte, sammensatte næringsmidler" i tolltariffen utgår.