Gå til innhold

Klær av fuskepels og kunstig pelsskinn

Klær av fuskepels og kunstig pelsskinn klassifiseres i forskjellige kapitler i tolltariffen.   

Klær av fuskepels, som i de fleste tilfeller er trikoterte eller vevde klær fremstilt av syntetiske eller kunstige tekstilfibre, hører under tolltariffens posisjon 61 eller 62.

Klær av kunstig pelsskinn må være fremstilt i samsvar med de bestemmelser som fremgår av note 5 til tolltariffens kapittel 43. Kunstig pelsskinn og varer derav er ytterligere beskrevet i "Kommentarer til HS-nomenklaturen".

Kommentarene til posisjon 43.04 lyder:

43.04 KUNSTIG PELSSKINN OG VARER DERAV. 

Med betegnelsen "kunstig pelsskinn" forstås imitasjoner av pelsskinn hvor ull, hår eller andre fibrer (herunder fibrer i form av chenillegarn) er limt eller sydd på et underlag av lær, tekstilstoff eller annet materiale. Betegnelsen omfatter imidlertid ikke imitasjoner som er fremstilt ved veving eller strikking (fløyel, plysj, chenille) og som tarifferes som tekstilvarer (vanligvis posisjon 58.01 eller 60.01), eller ekte pelsskinn hvor det er satt inn flere hår.

Kunstig pelsskinn hører under denne posisjon både når det forekommer som metervare og når det er forarbeidd til varer (herunder klær og tilbehør til klær). De samme betingelser som er nevnt i kommentarene til posisjon 43.03 angående varer av ekte pelsskinn, gjelder også for liknende varer av kunstig pelsskinn.

Posisjonen omfatter også kunstige haler som er fremstilt ved å feste pelshår eller hårfibrer til et underlag av lær eller til en snor. Imiterte haler, som består av et antall ekte haler eller av pelsskinnavfall festet til et underlag, er imidlertid unntatt (posisjon 43.03).

Varebetegnelser og eventuell informasjon om varens klassifisering som er gitt på f.eks. fakturaer og opprinnelsesdokumentasjon kan utelukkende anses som veiledende og i beste fall gi uttrykk for synet til eksportør eller en som handler på dennes vegne.

Du er ansvarlig for at varen deklareres i samsvar med gjeldende bestemmelser, jf. kapittel 3 i vareførselsforskriften. Dette gjelder, som det fremgår av forskriften, også om du bruker speditør eller annen representant.