Gå til innhold

Jakttroféer

HS-komiteen i Verdens tollorganisasjon har bestemt at de fleste jakttroféer skal klassifiseres under tolltariffens posisjon 97.05.

Samlinger og samlergjenstander av bl.a. zoologisk interesse skal klassifiseres under tolltariffens varenummer 97.05.1000.

Det finnes mange forskjellige jakttroféer. Nedenfor finner du en omtale av de mest vanlige typene, og hvor disse skal klassifiseres i tolltariffen. 

Utstoppede dyr, herunder fugler

Utstoppede dyr og fugler vil som regel klassifiseres under varenummer 97.05.1000

utstoppet isbjørn - illustrasjonsbilde

 

Hode med hud/skinn, montert på plakett (også med gevir, nakke og skulder)

Slike hoder blir ansett som "samlergjenstander av zoologisk interesse" under varenummer 97.05.1000.

elghode - illustrasjonsbilde

 

Pelsskinn, også med hode

Pelsskinn, med eller uten hode, hører under posisjon 43.02. Er de videre bearbeidet, f.eks. med et påsydd underlag av tekstilmateriale, hører de under posisjon 43.03.

tigerskinn - illustrasjonsbilde

 

Horn og gevir

Ubearbeidede horn og gevir hører vanligvis under posisjon 05.07. Er de videre bearbeidet og montert på en plakett vil de høre under posisjon 96.01.