Gå til innhold

Blomster og andre planter - definisjoner

Blomster skal i tolltariffen klassifiseres som den planten den er, uavhengig av taxonomi og hvilket navn som brukes i handelssammenheng. 
Hybrider (kryssinger mellom arter) skal klassifiseres som den arten den er hybrid av. Det må kunne dokumenteres hvilke arter som danner bakgrunnen for hybriden.

Planten "Ildtopp" (Kalanchoe blossfeldiana) og alle hybrider der arten K. blossfeldiana har vært benyttet i planteforedlingsprosessen, skal klassifiseres i varenummer 06.02.9043 når de foreligger som potteplanter eller utplantingsplanter i blomst.
Andre arter enn K.blossfeldiana hører under varenummer 06.02.9049. Ved import av Kalanchoe og hybrider av Kalanchoe i dette varenummeret, kreves det erklæring fra produsent om at planten Kalanchoe blossfeldiana ikke på noe stadium og heller ikke i noen av de bakenforliggende generasjoner, er brukt i planteforedlingsprosessen for å utvikle planten som foreligger til tollbehandling. Dersom slik erklæring ikke fremlegges, skal hybrider av Kalanchoe klassifiseres i varenummer 06.02.9043. 
 
Hortensia
Etter nærmere undersøkelser og i samråd med landbruksmyndighetene, er det bestemt at ferdigvare (ferdig salgsvare til forbruker) av stuehortensia (Hydrangea macrophylla) klassifiseres under tolltariffens varenummer 06.02.9043 så fremt det kan dokumenteres at den ikke er en annen art. Også underarter av Hydrangea macrophylla skal klassifiseres her (for eksempel Hydrangea macrophylla serrata).
 
Plantens grad av lignifisering skal ikke vektlegges.
 
Andre arter enn Hydrangea macrophylla skal klassifiseres under varenummer 06.02.9021 eller 06.02.9098. Varenummer 06.02.9021 omfatter trær og busker, som for eksempel vierhortensia/buskhortensia (Hydrangea aborescens) og syrinhortensia (Hydrangea paniculata). Varenummer 06.02.9098 omfatter blant annet slyngplanter, som for eksempel klatrehortensia (Hydrangea anomala petiolaris).
 

Definisjoner:

 
Potteplanter
Dette er planter i potte, som kan benyttes både ute og inne. Uttrykket er ikke begrenset til såkalte stueplanter.
 
Grønne potteplanter
Dette er planter i potte, hovedsakelig til innendørs bruk. Blomsten har ikke betydning for plantens prydverdi.
 
Potteplanter i blomst
Potteplanter som nevnt ovenfor, men som bærer eller skal bære blomster som er av betydning for plantens egnethet som prydplante. Blomsterplanter som har utviklet knopp, omfattes av varenumrene for potteplanter i blomst.
 
Stauder 
Planter, vanligvis urteaktige (stenglene er uten sekundær tykkelsesvekst), som kan overvintre utendørs her til lands. De fleste staudeslag overvintrer med vekstpunkter i eller nær jordoverflaten, og hoveddelen visner ned om høsten. Enkelte stauder har vintergrønne stengler og blader, og begynner ny vekst fra overjordiske vekstpunkter om våren.

Tidligere endringskommentarer

17.11.2016: krav til erklæring fra produsent ved klassifisering av Kalanchoe (ildtopp) i varenummer 06.02.9049.