Gå til innhold

Blandinger i posisjon 20.08

Varenummer 20.08.1900 kan ikke inneholde frukt. 

Varenummer 20.08.1900 har vært tolket slik at det er tillatt med en andel frukt i nøtteblandinger hjemmehørende i varenummeret, så lenge det er overvekt av nøtter.

Etter en ny vurdering har vi kommet frem til følgende nye regelverkstolkning:

Vareomfanget til varenummer 20.08.1900 er begrenset til å omfatte andre nøtter, kjerner og frø enn jordnøtter (peanøtter), samt innbyrdes blandinger av disse nøtter, kjerner og frø, også blandinger med innhold av jordnøtter. Det tillates ikke at frukt inngår i blandinger under dette varenummeret.

Den nye regelverkforståelsen gjelder fra 30. april 2020 og gis ikke tilbakevirkende kraft.