Gå til innhold

Blandinger i posisjon 20.08

Varenummer 20.08.1900 kan ikke inneholde frukt. 

Vareomfanget til varenummer 20.08.1900 er begrenset til å omfatte andre nøtter, kjerner og frø enn jordnøtter (peanøtter), samt innbyrdes blandinger av disse nøtter, kjerner og frø, også blandinger med innhold av jordnøtter. Det tillates ikke at frukt inngår i blandinger under dette varenummeret.

Tidligere har det vært tillatt med en andel frukt i nøtteblandinger hjemmehørende i varenummeret, så lenge det har vært en overvekt av nøtter.

Etter 30. april 2020 er dette ikke lenger gjeldende og ovennevnte definisjon skal legges til grunn ved klassifisering av nøtteblandinger.