Gå til innhold

Salater og sikori

I posisjon 07.05 finner du to grupper salater, salat av sorten Lactuca sativa og sikori av sorten Cichorium spp. Det er kun disse to sortene med de disse latinske navnene som hører under posisjon 07.05.

Lactuca sativa omfatter bl.a. vanlig hodesalat, isbergsalat, lollo, ekeblad og flere andre sorter.

Den andre gruppen, Cichorium, omfatter bl.a. Radicchio Rosso, Eskaroll og Frisée. 

Feltsalat (også kalt Mâchesalat), mangold (også kalt bladbete) og ruccula er eksempler på grønnsaker som brukes som salat, men som ikke er av slekten Lactusa sativa eller Cichorium. Disse skal derfor ikke klassifiseres under posisjon 07.05, men som "andre grønnsaker" under posisjon 07.09.

Varenummer 07.05.1112 til 07.05.1130 omfatter kun issalat (isbergsalat).
Varenummer 07.05.1141 til 07.05.1170 omfatter annen hodesalat enn issalat.
Varenummer 07.05.1911 til 07.05.1999 omfatter annen salat enn issalat og hodesalat.
Varenummer 07.05.2110 til 07.05.2990 omfatter forskjellige typer sikorisalat.
 
Nedenfor finner du en oversikt over de vanligste sorter salater og hvor disse skal klassifiseres i tolltariffen. Vi gjør oppmerksom på at oversikten ikke er uttømmende.