Gå til innhold

[Utgått]Klassifisering av "homogeniserte grønnsaker", "homogeniserte næringsmidler" og "homogeniserte, sammensatte næringsmidler" i tolltariffen

Presisering av begrepene "små mengder synlige biter". Varenummernote 1 og 2 til kapittel 20 samt note 3 til kapittel 21 i tolltariffen.

Direktoratet har bestemt at de aktuelle varenumrene for homogeniserte grønnsaker og næringsmidler (herunder visse typer barnemat) i posisjonene 20.05, 20.07 og 21.04 bare omfatter slike grønnsaker og næringsmidler som inneholder høyst 5 vektprosent synlige biter.
 
Med "synlige" i denne sammenheng forstås biter av størrelse minst 5 mm (tverrmål), og som klart kan skilles fra den ellers homogeniserte massen.