Gå til innhold

Kjæledyr

Begrepet "kjæledyr" i posisjon 23.09 omfatter kun "dyr som holder til inne i eierens bolig", f.eks. katt, hund, undulat osv.

Dette innebærer bl.a. at fôr til duer (herunder brevduer) ikke anses som fôr til kjæledyr. Likeledes vil heller ikke andre fugler som ikke holder til inne i eierens bolig anses for å være kjæledyr, eksempelvis gjess og høns.

Hest er heller ikke omfattet av begrepet "til kjæledyr" i tolltariffen.

Tolletaten ber om at ovennevnte definisjon legges til grunn når varer under angjeldende varenumre underlegges en tollprosedyre.