Gå til innhold

Kosttilskudd, legemidler og vitaminpreparater

Et produkt som er oppført på legemiddellisten skal ikke nødvendigvis klassifiseres som et legemiddel i tolltariffen.


Klassifisering av varer i den norske tolltariffen skjer etter en fortolkning av de regler (alminnelige fortolkningsregler, noter, posisjonstekster m.m) som finnes i HS-nomenklaturen. Annet regelverk vil i utgangspunktet ikke bli vektlagt.

  • For å klassifisere et produkt som legemiddel i posisjon 30.03 eller 30.04, skal kriteriene nevnt i posisjonsteksten være oppfylt.

Ett av disse kriteriene er bl.a. at produktet skal være egnet til å forebygge eller behandle en bestemt type sykdom eller lidelse (for terapeutisk eller profylaktisk bruk).

HS-komiteen i Verdens tollorganisasjon har bestemt at posisjon 30.03 og 30.04 bare skal omfatte produkter til medisinsk bruk, og som inneholder per dose en tilstrekkelig mengde av et aktivt stoff med terapeautisk eller profylaktisk effekt mot en spesiell sykdom eller lidelse. Bedømmelse av aktive stoffer kan baseres på opplysninger som er tilgjengelig ved innførsel/utførsel eller ved laboratorieundersøkelser.

Dersom dette kriteriet ikke er oppfylt eller kan dokumenteres, kan produktet ikke føres i kapittel 30, men for eksempel i posisjon 21.06 eller 29.36 etter innhold og egenskaper.

Dette innebærer at produkter som anses som et legemiddel av Statens legemiddelverk ikke nødvendigvis anses som legemidler i tolltariffen.