Gå til innhold

Kosttilskudd, legemidler og vitaminpreparater

Et produkt som er oppført på legemiddellisten skal ikke nødvendigvis klassifiseres som et legemiddel i tolltariffen.

Klassifisering av varer i den norske tolltariffen skjer etter en fortolkning av de regler (alminnelige fortolkningsregler, noter, posisjonstekster m.m) som finnes i HS-nomenklaturen. Annet regelverk vil i utgangspunktet ikke bli vektlagt.

  • For å klassifisere et produkt som legemiddel i posisjon 30.03 eller 30.04, skal kriteriene nevnt i posisjonsteksten være oppfylt.

Ett av disse kriteriene er bl.a. at produktet skal være være egnet til å forebygge eller behandle sykdom (for terapeutisk eller profylaktisk bruk).

Dersom dette kriteriet ikke er oppfylt eller kan dokumenteres, kan produktet ikke føres i kapittel 30, men for eksempel i posisjon 21.06 eller 29.36 etter innhold og egenskaper.

Dette innebærer at produkter som anses som et legemiddel av Statens legemiddelverk ikke nødvendigvis anses som legemidler i tolltariffen.