Gå til innhold

Konsentrerte melkeproteiner

Slike produkter kan klassifiseres under posisjon 04.04, 18.06, 19.01, 21.06 og 35.04. Det er proteininnholdet og eventuelle tilsetnings- og smaksstoffer som avgjør klassifiseringen. 


Dersom melkeproteinkonsentrater har et proteininnhold som er 85 vektprosent eller mindre, klassifiseres de som regel i posisjon 04.04 (også dersom de har tilsetning av sukker eller annet søtningsstoff).

Er de tilsatt smaksstoffer blir de å føre i posisjon 19.01. Det samme gjelder dersom de er tilsatt mer enn meget små mengder antioksidasjonsmidler, kjemikalier som er nødvendig for fremstillingen, eller lignende. 

Posisjon 19.01 har en grense for hvor mye kakao som kan være tilsatt. Overstiges denne grensen hører produktet under posisjon 18.06.

85 vektprosent protein eller mer

Posisjon 35.04 (som bl.a. omfatter "andre proteiner og deres derivater") skal innbefatte konsentrerte melkeproteiner (melkeproteinkonsentrater) som inneholder mer enn 85 vektprosent proteiner, beregnet av tørrstoffet.
   
Denne posisjonen omfatter imidlertid ikke proteinkonsentrater som inneholder kakao eller andre smaksstoffer. Slike produkter klassifiseres f.eks. i posisjon 18.06 (med kakao) eller i varenummer 21.06.1009 med f.eks. vaniljesmak.