Gå til innhold

Oljer og fettstoffer

Oljer og fettstoffer under tolltariffens kapittel 15 skal klassifiseres etter den konsistens de har ved romtemperatur, dvs 20 °C.
Vanligvis skal varer klassifiseres i den stand de foreligger på innførsel- eller utførselstidspunktet. For visse typer flytende oljer og faste fraksjoner under tolltariffens kapittel 15 kan imidlertid ikke dette prinsippet benyttes.
 
Slike produkter endrer konsistens og karakter - avhengig av temperaturen i den foreliggende stand - fra olje (flytende) til fett (fast), eller omvendt.
Dette ville kunne medføre at ellers like produkter klassifiseres forskjellig i tolltariffen - avhengig av temperaturen på innførsels- eller utførselstidspunktet.
Klimatiske forhold og/eller kunstig oppvarming (eller avkjøling) skal, etter Tolletatens oppfatning, ikke ha innvirkning på klassifisering av oljer og fettstoffer under tolltariffens kapittel 15.
 
Tolletaten har derfor bestemt at oljer og fettstoffer under tolltariffens kapittel 15 skal klassifiseres etter den konsistens de har ved romtemperatur. I den forbindelse er det bestemt at "romtemperatur" for disse produkters vedkommende settes til 20 °C.
 
Det eneste unntaket er for margarin under tolltariffens posisjon 15.17. For slik margarin har HS-komiteen (WCO) bestemt at temperaturen skal settes til 10 °C for å kunne skille mellom flytende margarin og annen margarin.