Gå til innhold

Dyrefôr

Finansdepartementet har i brev til Tolletaten gitt nærmere bestemmelser om forståelsen av begrepet "til dyrefôr" i tolltariffen.

Av næringspolitiske hensyn er det bestemt at begrepet "til dyrefôr" i tolltariffen (kapittel 7, 8, 10 - 12, 15, 17, 19 - 21, 23, 35 og 38) må omfatte både næringsmidler til direkte bruk som dyrefôr, og råvarer/innsatsvarer som skal inngå i produksjon av dyrefôr.

Tolletaten ber om at ovennevnte definisjon legges til grunn ved tollbehandlingen av angjeldende varer.