Gå til innhold

Fiskenett

Tolletaten er gjort kjent med at det er knyttet en del usikkerhet til hva som er riktig klassifisering av ”ferdige fiskenett” og ”andre” under tolltariffens posisjonsnummer 56.08.

For å sikre lik klassifisering på landsbasis, finner Tolletaten det nødvendig å komme med følgende definisjon:

Med ”ferdig” fiskenett menes:

  • Fiskenett som er ferdig til bruk uten å behøve søm, forsterkning eller annen bearbeiding (jf. note 7 til avsnitt XI i tolltariffen).
  • Garn (garnstrenger) som er ferdige og bare skal påsettes for eksempel flyte- og synkeline (evt. blåser og bly), blir i denne sammenheng å anse som et ”ferdig” fiskegarn/nett.
  • Likeledes vil et ferdig redskap, for eksempel en not – som er oppdelt kun av transportmessige hensyn, å anse som et ”ferdig” fiskenett.