Gå til innhold

Hansker, vanter og votter

Det er kun den delen som dekker hånden og håndleddet som skal tas med ved vurdering av klassifiseringen.
Tolltariffens bestemmelser og "Kommentarene til HS-nomenklaturen" gir ikke tilstrekkelig veiledning om hvilke deler av hansker, vanter og votter som skal tas med ved vurdering av klassifiseringen når disse varene består av flere ulike materialer. Det har derfor vært nødvendig å fastsette særlige retningslinjer for dette.
 
Det er fast og lang praksis i Tolletaten for at det kun er den delen av hansken, vanten eller votten som dekker hånden og håndleddet, som skal tas i betraktning. Ytterstoffet ovenfor håndleddet, herunder mansjetten, skal ikke inngå i vurderingen. Det skal også ses bort fra eventuelle forsterkninger og pynt. Denne regelverksforståelsen er i tråd med andre lands tollmyndigheter, herunder EU.