Gå til innhold

Proteinkonsentrater til dyrefôr i posisjon 21.06

Proteinkonsentrater til dyrefôr i posisjon 21.06 må være godkjent til bruk i næringsmidler, selv om de rent faktisk skal brukes til dyrefôr.

Proteinkonsentrater brukes både som tilskudd til dyrefôr og til menneskeføde. For å føre et proteinkonsentrat til bruk som dyrefôr i posisjon 21.06, så må produktet også være godkjent til menneskeføde.

Dette fordi teksten til posisjon 21.06 lyder "Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted." 

Ved innførsel må produsent eller importør kunne fremlegge dokumentasjon fra autorisert myndighet tilsvarende det norske Mattilsynet, som viser at produsenten har godkjennelse for fremstilling av næringsmidler og ikke bare godkjennelse for fremstilling av av dyrefôr.

I varenummer 21.06.1002 og 21.06.1009 føres proteinkonsentrater og tekstruerte proteinsubstanser til fiskefôr og annet dyrefôr. I henhold til Codex Standard 175-1989 skal proteininnholdet i proteinkonsentrater være på 65-90 %, basert på tørrstoffet.

Dersom proteininnholdet er lavere enn 65-90 %, er produktet ikke å anse som et proteinkonsentrat i henhold til Codex Standard 175-1989, og det må klassifiseres i varenummer 21.06.9094 eller 21.06.9095.