Gå til innhold

Lotte kom inn på tollstudiet

Lotte Hansen er en av studentene som starter på en bachelor i toll-, vareførsel og grensekontroll til høsten.

Ingen andre utdanninger i Norge har flere primærsøkere, det vil si søkere som har utdanningen som sitt førstevalg, enn tollstudiet. Hele 20,3 søkere konkurrerer om hver studieplass. Selv om antall plasser på studiet i år er nær doblet, fra 35 til 60, og poenggrensen for å komme inn er lavere enn i fjor, er det fortsatt over 1 100 søkere på venteliste.

Les mer: https://www.uis.no/nb/studier/paramedisin-og-toll-topper-listene

 En av studentene som starter på studiet til høsten er Lotte Hansen.

 – Jeg har lenge ønsket å bli toller, det virker som et spennende og variert yrke. Drømmen min har alltid vært å jobbe med tjenestehund, og nå kan den drømmen forhåpentligvis bli realisert med tiden, sier Lotte.

Utdanningen er et samarbeid mellom Universitet i Stavanger (UiS) og Tolletaten, og er den eneste av sitt slag i Norge.  Studentene får en unik kombinasjon av teori og praksis, og i løpet av den treårige bacheloren skal studentene ha seks måneder praksis på ulike tollsteder.

 – Jeg ble veldig glad da jeg oppdaget at UiS hadde startet en egen utdanning innenfor toll, vareførsel og grensekontroll, og tenkte at dette måtte jeg sjekke ut nærmere. Slik det var tidligere, at man ble utdannet gjennom Tolletatens egen etatsutdanning, gjorde det veldig vanskelig å komme inn. Så nå når det har blitt en egen bachelor, åpnet det seg en mulighet for meg som jeg ikke ville la slippe unna, sier Lotte.

Til høsten 2022 er antallet studieplasser økt fra 35 til 60. Økningen i antall studieplasser skjer fordi Tolletaten har signalisert økt behov for flere ansatte i årene som kommer.

 Følger drømmen

 Lotte, som bor i Kristiansand, tar med seg mann og barn og flytter til Stavanger for å gå på drømmestudiet. Lotte kom inn på studiet i 2021 og hadde da akkurat fått baby, så hun valgte å utsette oppstarten til 2022 med tanke på barnehageplass og hele flytteprosessen.

-  Jeg er jo sikkert en av de eldste på studiet, med både mann og barn som blir med på flyttelasset fra Kristiansand, og mange synes nok jeg er litt sprø som gir avkall på alt det trygge her hjemme for å studere igjen. Men er det noe jeg har lært, så er det at man alltid skal følge drømmene sine, og det mener jeg jo virkelig at jeg gjør nå, sier Lotte.

Tverrfaglig er spennende

Tollutdanningen er tverrfaglig med sentrale emner som jus, handel og vareførsel, etterretning, HMS, psykologi, kultur- og samfunnsfag, konflikthåndtering og logistikk.

–Jeg synes tollstudiet virker veldig spennende og variert, med både forelesninger, besøk utenfor skolen og praksis. Jeg har fulgt litt med på det som fjorårets kull har lagt ut på linjeforeningen sin side BaTo, og det virker som at både forelesere og studenter er motiverte for å studere, samtidig som man ønsker et sterkt samhold og klassemiljø, sier Lotte.

BaTo, linjeforeningen til bachelor i Toll, vareførsel og grensekontroll, har foruten sosiale og faglige arrangementer en egen podkast. Her forteller de blant annet om erfaringene de gjør seg i praksis, blant annet i Tolletaten.

– Det at studiet er lagt opp i tett samarbeid med Tolletaten styrker mine forventninger til pensum og videreformidlingen av dette på en interessant og lærerik måte. Jeg gleder meg veldig til studiestart, og det å møte mine nye medstudenter, avslutter Lotte.