Gå til innhold

Tolletaten skjerper eksportkontrollen med vinterfisket

Tolletaten varsler skjerpet kontroll av eksporten fra årets vinterfiske. Sjømat er Norges nest største eksportvare etter gass og olje. Store mengder sjømatprodukter sendes ut av landet under vinterfisket.  

Vareførselsdivisjonen i Tolletaten har ansvaret for at eksporten går riktig for seg og at eksportpapirene er i orden.

Ole Kristian Gjørven
Ole Kristian Gjørven
–Tolletaten avdekket ved fjorårets vinterfiske avvik ved kontroll av eksportdeklarasjoner. Feil og avvik var blant annet knyttet til oppgitte verdier, klassifisering, kvalitet, transportmiddel og opplysning om feil tollsted ved eksport. Etaten vil derfor følge dette tettere opp i år, sier avdelingsdirektør Ole Kristian Gjørven i Tolletaten.

Samarbeid med fiskerinæringen

Tolletaten ønsker et godt samspill og samarbeid med næringen både for å unngå unødvendige stopp i behandlingen av tolldeklarasjoner og forsinkelser ved grensepasseringen. Dette forutsetter imidlertid at næringen gir korrekt informasjon.

Gjørven oppfordrer derfor eksportørene av sjømat til å være nøyaktige og sørge for at eksportdeklarasjoner og øvrige tolldokumenter er korrekt utfylt. Dette er en plikt de har, og det er noe vi ikke bare vil kontrollere ved utpassering, men også følge opp gjennom etterkontroller i virksomheter.

Riktig utfylte eksportdokumenter er nøkkelen til at varer kan krysse grensen effektivt samtidig som lover og regler blir etterlevd.

Les mer på toll.no:

https://www.toll.no/no/varer/fisk/eksport-av-fisk/
https://www.toll.no/no/bedrift/eksport/deklarering-ved-eksport/

For mer informasjon, kontakt Tolletatens pressevakt:  

E-post: pressevakt@toll.no  
Mobil: 976 50 370