Gå til innhold

Populær tollerutdanning - Norges mest søkte utdanning per studieplass

Onsdag formiddag offentliggjorde Samordna opptak årets søkertall til høyere utdanning. Også dette året markerer bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll seg på topplistene. Det ferske studiet er Norges mest ettertraktede utdanning per studieplass.

I fjor kunne norske studenter for første gang søke seg til en bachelorutdanning i toll, vareførsel og grensekontroll. Studiet er det første av sitt slag i Norge, og overrasket mange med å toppe listene over Norges mest populære studier i 2021. Årets søkertall fra Samordna opptak bekrefter at interessen for tolleryrket fortsatt er høy.

Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll fikk hele 1 215 primærsøkere på 60 studieplasser, og er med dette Norges mest populære utdanning per studieplass. Også i antall søkere markerer tollerutdanningen seg blant de etablerte utdanningene. De totale søkertallene plasserer studiet som den femte mest søkte utdanningen nasjonalt.

- Vi gleder oss over at vi også i år er et populært valg blant studentene. At interessen for vårt fagområde holder seg høy er gode nyheter for Tolletaten, som trenger enda flere tollere i årene som kommer. Vi har jobbet aktivt med å synliggjøre Tolletatens samfunnsoppdrag og arbeidshverdag de siste årene, både overfor studenter og publikum generelt. De gode søkertallene tar vi som et tegn på at flere har blitt bedre kjent med oss, og synes vi gjør en verdifull og spennende jobb, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Økning i antall studieplasser

En kombinasjon av vekst i varestrømmene, et mer komplekst trusselbilde og flere ansatte som går av med pensjon de neste årene har gitt Tolletaten et økt behov for flere tollere. En nær dobling i antall studieplasser, fra 35 til 60, skal være med og sikre et større tilfang av nyutdannede de neste årene. For de som har bachelorstudiet som førsteprioritet er økningen i antall studieplasser godt nytt. I fjor kjempet 2064 førsteprioritetssøkere om 35 studieplasser.

- Tilfang og videreutvikling av tollfaglig kompetanse og kunnskap er kritisk for å sikre en robust og operativ Tolletat. Når studentene er ferdig utdannet er vårt mål å rekruttere alle som kvalifiserer seg til stillinger hos oss. Vi er en organisasjon med et omfattende samfunnsoppdrag og har spennende stillinger i hele landet, sier direktør for administrasjonsdivisjonen, Erik Guldhav.

Unikt samarbeid

Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll gjennomføres i regi av Universitetet i Stavanger. Tolletaten og universitetet har samarbeidet tett om utviklingen av det nye studiet, og sitter med gode erfaringer fra første studieår.

- Det er svært gledelig at tollstudiet i år som i fjor topper søkerlisten for det mest søkte studiet per studieplass. Det føyer seg inn i suksesshistorien om dette studiet som også har hatt null stryk og null frafall på det første kullet, sier Merete Vadla Madland, fungerende rektor ved UiS.

 


 

Om bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll

Høsten 2021 startet det nye bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger (UiS). Studiet gir Norge en helt ny utdanningsmodell for tollere, og er et variert og tverrfaglig studieløp med mange muligheter. Blant sentrale emner er jus, handel og vareførsel, etterretning, HMS, psykologi, kultur- og samfunnsfag, konflikthåndtering og logistikk. I programmet inngår 6 måneder praksis på utvalgte tollsteder.

For mer informasjon om bachelor i toll, besøk Blitoller.no eller UiS sine nettsider. 

Kontaktinformasjon og bildemateriale

Klikk her for høyoppløselige bilder

For mer informasjon, kontakt pressevakt
telefon: 976 50 370
e-post: pressevakt@toll.no

Kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen
telefon: 474 58 834
e.post: kim.gulbrandsen@toll.no