Gå til innhold

Endringer i vareførselsreglene

Tolletaten har i dag fastsatt endringer i vareførselsreglene som følge av at mengden tobakksvarer som kan innføres avgisfritt som reisegods og mengden slike varer som kan kjøpes på tax-free utsalg på lufthavn ved ankomst, halveres fra 1. januar 2023.

Tolletaten har 20. desember fastsatt endringer i vareførselsreglene som følge av at mengden tobakksvarer mv. som kan innføres avgiftsfritt som reisegods og mengden slike varer som kan kjøpes på tax free-utsalg på lufthavn ved ankomst, halveres fra 1. januar 2023.

Fra 1. januar 2023 kan personer bosatt i Norge ta med 100 sigaretter, 125 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus eller rulletobakk) eller 100 gram andre nikotinvarer og 100 sigarettpapir, avgiftsfritt som reisegods ved ankomst fra utlandet til Norge. Dette blir også mengden som kan selges til reisende fra tax free-utsalg ved ankomst til Norge.

På tax free-utsalg på lufthavn kan det i dag bare selges sigaretter i hele kartonger. En kartong sigaretter inneholder i dag normalt 200 sigaretter. For å gi produsentene av sigaretter tid til å tilpasse kartongstørrelsen til mengden som kan selges på tax free-utsalg, vil det i perioden 1. januar 2023 til 1. juli 2023 være adgang til å selge sigaretter i pakninger (for eksempel 1 pakke á 20 sigaretter).

Her finner du forskriften på lovdata.