Gå til innhold

Suksessfull båtaksjon i pinsen

Pinsehelgen gjennomførte Tolletaten og Kystvakten en større båtaksjon langs kysten. Dette resulterte i funn av flere brudd på deklarasjonsplikten og førte til økte fortollinger.

Gjennom pinsen var mange reisende ute med båten og krysset grensene til havs. Tolletaten og Kystvakten gjennomførte samtidig en varslet, større kontrollaksjon i Oslofjorden og langs sørlandskysten for å møte lystbåttrafikken.

I år deltok også overvåkningsflyet LN-KYV for å øke aksjonens operasjonsradius. Kontrollaksjonen hadde fokus på kvoteregler og regler for reparasjon av lystbåter i utlandet.

 

Tolletaten ble godt tatt imot av reisende som hadde tatt turen ut på sjøen.
Tolletaten ble godt tatt imot av reisende som hadde tatt turen ut på sjøen.

Tolletaten var ute med fire tollkryssere på sjøen fra Mandal i sør til Halden i øst, og Kystvakten bisto ytterligere med fartøy og mannskap for å kontrollere trafikken. Under aksjonen ble det gjennomført 108 innledende samtaler. I tillegg ble det foretatt 89 kontroller om bord på båter i området.

Under aksjonen ble det gitt ut 3 forelegg på til sammen kr 6700,-. Det ble også gjort kontroll av fire hundepass under aksjonen, hvorav det var mangler i to av tilfellene.

- Målet med aksjonen har vært å opplyse båtfolket om hvilke regler som gjelder på sjøen og vise tilstedeværelse på sjøen. Vi har fått god støtte av Kystvakten gjennom hele aksjonen som vi er i tett samarbeid med, og kan også melde om at vi har blitt tatt godt imot av publikum, sier Nils Petter Røstad, seksjonssjef for maritim innsatsseksjon i område Oslofjord i Tolletaten.

Gjennom hele aksjonen har Tolletaten i tillegg drevet utstrakt informasjonsvirksomhet til publikum. Det har ført til 14 antall fortollinger til en verdi av kr 8344,- gjennom Kvoteappen som reisende kan benytte til å fortolle eventuelle varer over kvoten før man passerer grensen til Norge.

- På sjøen er det ingen rød og grønn sone som de reisende er vant til når de passerer grensen andre steder, men det er de samme reglene som gjelder til havs som på land. De vi har møtt på sjøen har stort sett vært flinke til å holde seg innenfor kvoten eller gjort fortollinger direkte i Kvoteappen, forteller Jan Aage Oppedal, tolloverinspektør i maritim innsatsseksjon i område Oslofjord.

Flere brudd på deklarasjonsplikten

Tolletaten kontrollerte også fartøy som har gjennomført reparasjoner i utlandet. Alle reparasjoner over 6000 kroner utført i utlandet er momspliktige og skal deklareres, forutsatt at du har vært mer enn 24 timer ute av landet. Under 24 timer er grensen 3000 kroner. Behov for fortolling skal meldes før ankomst Norge. Aksjonen avdekket flere brudd på disse reglene.

- Mange gjennomfører reparasjoner på lystbåtene sine for store summer i utlandet, det er her viktig at vi også da kontrollerer at de reisende betaler moms på de reparasjonene som er gjennomført når de ankommer Norge. Denne pinsen har vi kontrollert flere tilfeller der det er forsøkt unndratt avgifter på dette, og vil følge opp 6 tilfeller av dette, forklarer seksjonssjef Nils Petter Røstad for Tolletatens maritime enhet i område Oslofjord.

- Samtidig ser vi nå en positiv utvikling ved at båtfolket i større grad tar kontakt med Tolletaten uoppfordret for å deklarere disse kostnadene. Vi opplever nå også oftere at reisende allerede har fortollet på Kvoteappen når vi kommer om bord, avslutter Røstad.

Til pressen

Nedlastbare bilder og video fra aksjonen tilgjengelig for redaksjonelt bruk. Kontakt pressevakt for spørsmål vedrørende bruk.

Pressevakt
Telefon: 97650370
E-post: pressevakt@toll.no

1 / 4
Aksjonen dekket områdene helt fra Mandal i sør til Halden i øst.
Aksjonen dekket områdene helt fra Mandal i sør til Halden i øst.
2 / 4
Tolletaten bemannet aksjonen også med hundefører og narkotikahunden Cesar som gjennomførte søk på flere fartøy.
Tolletaten bemannet aksjonen også med hundefører og narkotikahunden Cesar som gjennomførte søk på flere fartøy.
3 / 4
Tolletaten var ute med fire tollkryssere under aksjonen som dekket grensene.
Tolletaten var ute med fire tollkryssere under aksjonen som dekket grensene.
4 / 4
Gjennom aksjonen har Tolletaten i tillegg drevet utstrakt informasjonsvirksomhet til publikum.
Gjennom aksjonen har Tolletaten i tillegg drevet utstrakt informasjonsvirksomhet til publikum.