Gå til innhold

Tolletaten skjerper kontroll av parasitt-legemiddel

En kraftig økning i import av legemiddelet ivermektin er knyttet til selvmedisinering mot covid-19. For høye doser av legemiddelet kan gi alvorlige helseskader, advarer Legemiddelverket. 

Tolletatens etterretningsanalyser viser at den ulovlige privatimporten av legemiddelet ivermektin har økt med 73-gangen i 2021, sammenlignet med gjennomsnittet de siste fire årene.

- Privatpersoner bestiller ivermektin på internett og hjem i postkassen. En stor andel av denne importen er ikke beregnet til bruk på mennesker, men stordyr. Likevel viser våre analyser at de som bestiller virkestoffet bruker det på seg selv eller andre mennesker. Vi har derfor skjerpet kontrollen av ivermektin i vareførselen, sier avdelingsdirektør Kjetil Birkeland Daatland i Tolletaten.

Globalt fenomen

Ivermektin er et legemiddel som brukes mot skabb og ulike typer parasitter. Det er ikke godkjent for behandling av covid-19 i Europa og USA. Legemiddelverket gikk nylig ut og advarte befolkningen mot å bruke legemiddelet til behandling av covid-19. 

- For høye doser av ivermektin kan føre til alvorlig helseskade. I Norge fås Ivermektin til behandling av skabb og parasitter kun på resept etter vurdering av lege, som sørger for at du får riktig dosering, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Han advarer også mot bruk av ivermektin beregnet til dyr. 

- Veterinære legemidler er ofte svært konsentrerte dersom de brukes i behanding av store dyr som hest og ku. Dersom du bruker ivermektin som er ment for dyr, risikerer du å få alvorlige forgiftninger, hodepine, svimmelhet og krampeanfall, understreker Hortemo.

- Toppen av isfjellet

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlige og restriksjonsbelagte varer som krysser grensene. Varer med ulovlig ivermektin ankommer Norge blant annet i post og kurerstrømmer. Gjennom varestrømmene inn til landet, får spesialiserte analytikere i Tolletaten innsikt i trender og vaner blant befolkningen. Grafene peker en vei: importen er økende, og det er sannsynligvis store mørketall knyttet til den ulovlige ivermektin.

- Våre dybdeanalyser viser at funnene bare er toppen av isfjellet. Vi ser at importen samsvarer med smitteutviklingen og den økte spredningen av desinformasjon i ulike miljøer på sosiale medier. Rett etter at massevaksineringen mot covid-19 startet i Norge i fjor økte den ulovlige importen av ivermektin forklarer Daatland.

Analytikerne mener derfor at nordmenn trolig er en del av den internasjonale trenden der folk tar i bruk middelet for å forebygge og selvmedisinere seg mot covid-helsemyndighetenes advarsel.

Advarer mot falske legemidler

All privatimport av legemidler via postforsendelse er ulovlig, og du kan bli politianmeldt for brudd på legemiddelloven. Legemidlene du har bestilt, vil bli destruert. 

Mesteparten av legemidlene som fanges opp av Tolletaten er bestilt fra utenlandske nettsider som ikke er godkjente apotek. Legemiddelverket fraråder kjøp av legemidler fra nettsteder som ikke er godkjente nettapotek.

- Du har ingen garanti for hva de inneholder. Flere utenlandske nettsteder driver ulovlig salg av produkter som har et annet innhold enn de påstår. Du kan få alvorlige helseskader av å bruke slike falske legemidler, sier Hortemo.

Fakta om økt import av ivermektin

Tolletatens analyser og etterretning av grensekryssende registrert vareførsel viser at det i 2021 ble destruert 37 ganger flere sendinger og 150 ganger flere enheter med ivermektin, sammenlignet med 2019 og tidligere.

Antall identifiserte sendinger med ivermektin var 73 ganger høyere i 2021, enn for det årlige snittet fra 2016-2019.

Legemiddelet blir importert ulovlig som piller, pasta eller flytende væske som kan injiseres med sprøyte.

Kilde: Tolletaten.

For mediehenvendelser:

Kontakt pressevakt i Tolletaten

Kontakt pressevakt i Legemiddelverket

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4