Gå til innhold

Autorisert mottaker

En tollagerholder kan søke om å bli autorisert mottaker. Tollagerholderen vil da få varer som er under en transittering direkte til eget lager. Det er bare tollagerholdere som kan få status som autorisert mottaker i Norge.

Som autorisert mottaker kan du få varer som er under en transittering levert direkte til tollageret ditt. Du trenger ikke å legge frem varene og transitteringsdeklarasjonen for tollmyndighetene ved bestemmelsestollstedet.

Den hovedansvarlige har overholdt sine forpliktelser, og transitteringen er fullført, når varene og den nødvendige dokumentasjonen er levert til den autoriserte mottakeren. Det må skje innen tidsfristen som kommer frem på deklarasjonen (rubrikk D). Den autoriserte mottakeren overtar ansvaret for varene når de sammen med transitteringsdeklarasjonen er levert til tollageret som er spesifisert i autorisasjonen.

Når du som autorisert mottaker får varer til lageret ditt, må du informere bestemmelsestollstedet om eventuelle uregelmessigheter i forbindelse med transitteringen. Du må sende en elektronisk melding til bestemmelsestollstedet om at varene har ankommet. Du sender meldingen i NCTS ved å bruke ankomstmelding (IE007). Deretter må du vente på lossetillatelse (IE043) før lossing kan starte. Innsending av lossemerknader (IE44) vil også skje ved hjelp av elektroniske meldinger. Hvis sendingen er forseglet, må transportøren henvende seg til tollmyndighetene for å få plomben fjernet før varene leveres den til den autoriserte mottakeren.

Den autoriserte mottakeren kan fullføre transitteringer i NCTS.

Vilkår

Du må oppfylle følgende vilkår for å oppnå status som autorisert mottaker

  • du må sende søknad til Tolletaten Kontakt oss
  • de generelle vilkårene må være oppfylt
  • du må ha tollagerbevilling med generell lossetillatelse
  • du må forplikte deg til å benytte NCTS

Ankomstbevis

Den autoriserte mottakeren skal på transportørens forespørsel utstede et ankomstbevis til personen som legger frem varene og transitteringsdeklarasjonen. Mottakeren skal utstede ankomstbeviset på en egen blankett (TC11). Ankomstbeviset er ikke en bekreftelse på at transitteringen er fullført