Gå til innhold

Den hovedansvarliges ansvar

Den hovedansvarlige er den personen eller firmaet som får tillatelse fra tollmyndighetene til å foreta en transittering. Den hovedansvarlige har ansvaret for at transitteringen skjer i tråd med regelverket.

Den hovedansvarlig for prosedyren er blant annet forpliktet til å legge frem varene og dokumentene for bestemmelsestollstedet eller en autorisert mottaker. Det må skje innen fristen som fremgår av deklarasjonen. Den hovedansvarlige har også ansvar for at forseglingene ikke er brutt og at de andre reglene i Transitteringskonvensjonen overholdes.

Den hovedansvarlige for proseddyren skal på anmodning fra tollmyndighetene legge frem nødvendige dokumenter og opplysninger.

Fra datoen for implementering av NCTS fase 5 skal transitteringens referansenummer (MRN) legges frem for bestemmelsestollstedet eller en autorisert mottaker ved bruk av elektronisk databehandlingsteknikk. I de tilfeller dette ikke er mulig vil MRN kunne legges frem ved bruk av følgedokument på papir.

Se artikkel 8 til Vedlegg I til Transitteringskonvensjon

Den hovedansvarlige for prosedyren må stille en garanti for å sikre innbetaling av toll og avgifter for en transittering

Den hovedansvarlig må ved oppstart av en transittering stille en garanti eller sikkerhet for å sikre innbetaling av skyld (toll og avgifter). Hvis transitteringen ikke blir fullført på korrekt måte ved bestemmelsestollstedet, kan krav om skyld bli rettet mot den hovedansvarlige. Den hovedansvarlige er ansvarlig for hele skyldbeløpet, uavhengig av garantibeløpet.

Se artikkel 10 og 113 til vedlegg I til Transitteringskonvensjonen

Den hovedansvarliges forpliktelser er oppfylt når han legger varene og de nødvendige dokumentene frem ved bestemmelsestollstedet.

Se artikkel 48 til Vedlegg I til Transitteringskonvensjonen

Avgangstollstedet skal motta ankomstbekreftelsen (IE006) og kontrollresultatet (IE018) innen tidsfristen for fremleggelse av varene ved bestemmelsestollstedet. Hvis meldingene ikke er mottatt i tide må den hovedansvarlige for prosedyren legge frem bevis for at

  • varene er blitt lagt frem ved bestemmelsestollstedet
  • varene er levert til en autorisert mottaker

Se artikkel 49 til vedlegg I til Transitteringskonvensjonen