Gå til innhold

Ny garanti som følge av Ukrainas tiltredelse til Transitteringskonvensjonen

Fra 1. oktober 2022 vil Ukraina bli nye avtalepart til Transitterings- og SAD-konvensjonene. Som følge av dette vil norske operatører fra denne dato kunne starte opp og motta transitteringer i NCTS til/fra ethvert tollsted i Ukraina.

Samtlige brukere/hovedansvarlige i NCTS, som innehar en Universalgaranti (type 1), må snarest ta stilling til om garantien skal oppdateres for også å være gyldig i Ukraina. Den garantierklæring som i dag ligger til grunn for dagens Universalgaranti omfatter ikke Ukraina, og kan derfor ikke benyttes i forbindelse med transitteringer til/fra Ukraina etter 1. oktober 2022. Dette betyr at de garantister som har utstedt en Universalgaranti for sine respektive kunder, må oppdatere garantien som er deponert hos Tolletaten.

De hovedansvarlige som innehar Universalgaranti (type 1) og Garantifritak (type 0) og som ikke ønsker å transportere varer til Ukraina under den felles transitteringsprosedyre (NCTS), trenger ikke foreta seg noe ved denne endringen/tilføyelsen. Tolletaten vil for disse operatører registrere i det elektroniske garantisystemet at garantien ikke er gyldig i Ukraina.

Alle hovedansvarlige i NCTS, uansett garantitype, som vet at de kommer til å transportere varer til Ukraina under den felles transitteringsprosedyre (NCTS) etter 1. oktober, må ta kontakt med Transitteringsseksjonen i Vareførselsdivisjonen (VD).