Gå til innhold

Forenkling ved utskrift av Vareliste (LoI) fra NCTS

Bruk av ‘spesiell’ lasteliste i stedet for Vareliste (LoI) i NCTS.

EU kommisjonen har mottatt en forespørsel fra EEA (European Express Association) om bruk av lastelister/manifest i stedet for utskrift av Vareliste i NCTS. De viser til det store antallet varelister som ofte skrives ut fra NCTS, og som de mener er en duplisering av informasjonen på manifestet. EEA ønsker, som et tiltak for å redusere det store antallet utskrifter, å gjenopprette den administrative ordningen fra 2003 om forenkling av utskrift av Varelisten ved bruk av «spesiell» lasteliste.

Følgedokumentet (TAD) og Vareliste (LoI) skrives i dag ut av enten en autorisert avsender eller av avgangstollstedet.  Følgedokumentet suppleres med en Vareliste som utgjør en integrert del av TAD, jf. Transitteringskonvensjonen, Vedlegg I, artikkel 41 (2). Varelisten kan i noen tilfeller være veldig lang og inneholde mer enn 50 sider.

Arbeidsgruppen SAD/Transit har nå godkjent at tollmyndighetene kan gi autorisert avsender tillatelse til å bruke lasteliste/manifest i stedet for Vareliste (LoI) som en beskrivende del av Følgedokumentet, under forutsetning av at alle dataene er tilgjengelige i NCTS.

I rubrikk 31 (Kolli og varebeskrivelse, merker og nummer) på Følgedokumentet må det tydelig angis at varelisten erstattes av en lasteliste/manifest, dens referanser og det totale antallet sider på lastelisten. Du finner nærmere informasjon i transit_manual_june_2020_en.pdfTransit Manual, Del VI, punkt VI.3.3.3.1.

Forenklingen vil være en midlertidig løsning frem til implementeringen av NCTS fase 5 (2023).  Spørsmålet om å avstå fra kravet om å skrive ut Følgedokumentet og Vareliste i NCTS fase 5, er under diskusjon.

For nærmere informasjon ta kontakt med Transitteringsseksjonen i Vareførselsdivisjonen.