Gå til innhold

Autorisert avsender

En autorisert avsender kan på visse vilkår avgi elektroniske transitteringsdeklarasjoner til Tolletaten. Det betyr at avsenderen ikke trenger å legge frem varene eller transitteringsdeklarasjonen for tollmyndighetene ved det avgangstollstedet som er spesifisert i virksomhetens autorisasjon før avgang.

En autorisert avsender kan dermed bruke en forenklet transitteringsprosedyre.

Skal den hovedansvarlige starte opp en transittering ved andre tollsteder enn det som er angitt i autorisasjonen, må han starte opp under "normal prosedyre" hos Tolletaten.

En hovedansvarlig/autorisert avsender som ønsker å starte opp under forenklet prosedyre ved andre tollsteder i tillegg til det som autorisasjonen i dag omfatter, må søke om dette til Tolletaten.

Oppstart av en transittering under normal prosedyre kan gjøres ved et hvilket som helst avgangstollsted. 

Vilkår

For å oppnå status som autorisert avsender må de generelle vilkårene for forenklede ordninger være oppfylt.

I tillegg må du

Autorisasjon

En autorisert avsender kan bruke et spesielt godkjent stempel på transitteringsdeklarasjonen. Du kan påføre stempelet elektronisk. På stempelet fremkommer blant annet avsenderens autorisasjonsnummer. Eventuelt kan informasjonen (avgangstollstedets navn og referansenummer, deklarert godkjenningsdato samt navn og org.nr på autorisert avsender) bli trykket ut fra systemet i tre eller fire linjer uten ramme. 

Fra datoen for implementering av NCTS fase 5 vil det ikke lenger være krav til bruk av følgedokument på papir. 

Hvis du får status som autorisert avsender, må du overholde de kravene som tollmyndighetene stiller i forbindelse med autorisasjonen. Hvis du bryter med kravene, for eksempel ved at du ikke lenger har gyldig universalgaranti eller gjør deg skyldig i alvorlige overtredelser av tollavgifts- eller skattelovgivningen, vil autorisasjonen bli tilbakekalt.

Du er velkommen til å kontakte Tolletaten på telefon 22 86 03 12 for mer informasjon om ordningen.