Gå til innhold

Transport av legemidler via Sverige

Transport av legemidler, under en transitteringsprosedyre, gjennom Sverige uten nødvendige tillatelser vil bli stoppet ved innpassering til Sverige.
Legemidler klassifiseres som narkotika i Sverige og i henhold til det svenske Läkemedelsverket skal tillatelse foreligge ved slike transporter.

Dersom en hovedansvarlig/autorisert avsender i Norge deklarer legemidler via Sverige, uten å ha innhentet de nødvendige tillatelser av svenske myndigheter, vil dette anses som en alvorlig overtredelse av svenske bestemmelser og forsendelsen vil bli stoppet ved innpassering til Sverige. Transporten vil måtte returnere til Norge, noe som kan føre til store problemer for alle involverte parter.

Bestemmelsene for transport av legemidler er ulike i de forskjellige EU-land, og den hovedansvarlige må derfor sjekke med berørte myndigheter om transport av denne type vare alternativt kan sendes med ferge til Danmark eller Tyskland. 
Svenske tollmyndigheter opplyser at det er krav til forsegling av denne typen transporter, og at kjøretøyet må være godkjent for varetransport med forsegling. 
 
Vi vil presisere at svenske tollmyndigheter (Tullverket) ikke vil kunne opplyse hvorvidt tillatelse vil bli gitt av det svenske Läkemedelsverket.
 
For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med Läkemedelsverket i Sverige.
Del med andre: