Gå til innhold

Transport av visse legemidler via Sverige

Transport av legemidler som er klassifisert som narkotika i Sverige vil bli stoppet ved innpassering til Sverige dersom nødvendige tillatelser ikke foreligger.
Vanlige norske legemidler kan i noen tilfeller bli klassifisert som narkotiske legemidler i Sverige. Ved eksport av slike legemidler må den som transporterer varen ha en tillatelse fra det svenske Läkemedelsverket for å kunne transportere varen gjennom Sverige. Er legemiddelet ikke klassifisert som narkotika (sjekk med Läkemedelsverket eller via deres hjemmeside "FASS") behøves ingen tillatelse. 

Transport av legemidler, klassifisert som narkotika, via Sverige uten nødvendige tillatelser fra svenske myndigheter, vil anses som en alvorlig overtredelse av svenske bestemmelser og forsendelsen vil bli stoppet ved innpassering til Sverige. Transporten vil måtte returnere til Norge, noe som kan føre til store problemer for alle involverte parter.

Bestemmelsene for transport av legemidler er ulike i de forskjellige EU-land, og transportøren må derfor sjekke med berørte myndigheter om transport av denne type vare alternativt kan sendes gjennom gjeldende land.
 
Svenske tollmyndigheter opplyser om at det er krav til forsegling av denne typen transporter, og at kjøretøyet må være godkjent for varetransport med forsegling. 
 
Vi vil presisere at svenske tollmyndigheter (Tullverket) ikke vil kunne opplyse hvorvidt tillatelse vil bli gitt av det svenske Läkemedelsverket.
 
For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med Läkemedelsverket i Sverige.