Gå til innhold

Oppstart av en transittering med T2-status i Norge

En transittering fra Norge til EU med T2-status skal blant annet ha referanse til den inngående T2-deklarasjonen.  
Tolletaten har mottatt informasjon fra finske tollmyndigheter om problemer med manglende informasjon på transitteringer fra Norge til Finland hvor det er deklarert T2 status i rubrikk 1 på transitteringsdeklarasjonen.
 
I henhold til Transitteringskonvensjonen, Artikkel 9 kan varer som er tatt inn i et EFTA-land under T2-prosedyren bli gjenutført til EU under den samme prosedyren, under forutsetning av at varen har vært under tollmyndighetenes kontroll (på tollager) i dette landet.
 
Enhver deklarasjon startet opp i et EFTA-land med T2 status skal imidlertid inneholde en referanse til den T2 deklarasjon som varene ankom til dette EFTA-landet på, og skal omfatte alle spesielle påtegninger som fremkom på den inngående deklarasjonen.
 
For å slippe problemer og usikkerhet om merverdiavgift skal kreves inn for transitteringer med T2 status ved gjeninnførsel til EU, skal følgende informasjon/påtegninger påføres transitteringsdeklarasjonen:
 
1. Rubrikk 40:
En referanse (MRN) til den tidligere inngående T2 deklarasjonen fra EU som varen ankom Norge på, og som bekrefter varens Fellesskapsstatus (T2);
 
2. Rubrikk 44:
Alle spesielle påtegninger som fremgår av den inngående T2 deklarasjonen (f.eks. ”DG2 Export”, ECS-MRN o.l.), og som viser til at den tidligere prosedyren i EU, forut for oppstart av transitteringen, har vært en eksportprosedyre i EU. En referanse til EUs eksportprosedyre vil indikere overfor det berørte EU-land om MVA skal innkreves når varen gjeninnføres til Fellesskapet.
 
I følge finske tollmyndigheter kreves ikke informasjonen gitt i punkt 2 i de tilfeller hvor både kjøper og selger av varen er beliggende i EU, men hvor transporten av geografiske årsaker kun kjører via et CTC-land (Intra-Community acquisition).

I slike tilfeller kan bestemmelsestollstedet i EU kreve fremleggelse av en T2L (et dokument som bekrefter at varen har EU-status) utstedt i EU.