Gå til innhold

Netthandel

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om netthandel.

Ofte stilte spørsmål

Tolletaten har ikke pakken din. Du må kontakte transportøren for å få vite hvor pakken din er.  

Hvis du ikke vet hvem transportøren din er, må du kontakte selger eller du kan prøve pakkesporing.no

1. april 2020 ble 350-kronersgrensen opphevet. Samtidig trådte VOEC-ordningen for varer under 3000 kroner i kraft.

I utgangspunktet skal alle utenlandske nettbutikker etter hvert kreve opp norske importavgifter (toll og merverdiavgift) direkte i nettbutikken der du handler, uansett verdi.

Fortsatt er mange utenlandske nettbutikker ikke med i VOEC-ordningen ennå. Da gjelder fortsatt 350-kronersgrensen.

Enkelte varer må du betale importavgifter for uansett verdi.

Du skal ikke betale toll eller merverdiavgift for bøker til eget bruk. Det gjelder også aviser, tidsskrifter og lydbøker.

 

Ikke alle trykksaker defineres som bøker. 

 

Eksempler på hva som regnes som en bok og er fritatt for merverdiavgift:

 • Aviser og tidsskrift
 • Tegneserier utgitt i bokform
 • Sangbøker
 • Lydbøker med samme innhold som en trykt bok

-> Les mer om import av bøker

Hvis du kjøper en vare som koster over 3000 norske kroner fra en VOEC-butikk, blir den fortollet av fraktselskapet som frakter den til Norge. 

 

Da må du i tillegg til avgiftene betale et gebyr til fraktselskapet for fortolling.

 

Se hva gebyr for fortolling er

 

Regn ut hvor mye du må betale i gebyr i imporkalkulatoren

Incoterms er regler som klarlegger fordelingen av ansvar mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

 

Incotermene beskriver hvem som har kostnader, ansvar og risiko i forbindelse med en transaksjon, og i hvilket tidsrom, dvs. når ansvaret går over fra selger til kjøper. 

 

Du kan lese mer om incoterms her

Det er mulig å søke om tilbakebetaling når du har returnert en vare eller når det har skjedd en feil.

Hva har skjedd?

 • Jeg har returnert varen
 • Det har skjedd en feil

Jeg har returnert varen

Det har skjedd en feil

Hvis du ønsker tilbakebetaling av merverdiavgift og toll for varer som er sendt i retur eller byttet, må du:

De fleste varer er tollfrie, så sannsynligheten for at du kun skal søke Skatteetaten er stor. Det er bare klær av tekstiler og enkelte ferdige tekstilvarer som for eksempel sengetøy, håndklær og gardiner du kan ha betalt toll på ved innførselen.

Les mer om tilbakebetaling av avgifter.

Hvis du ønsker å importere fyrverkeri til Norge, må du registrere deg og få godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

For å få godkjenning må du ha gjennomført et obligatorisk kurs (sertifisering) gjennom Norsk brannvernforening.

Les mer om import av fyrverkeri hos DSB
Les mer om gjennomføring av kurs hos Norsk brannvernforening

Har du betalt utenlandsk merverdiavgift, må du sjekke med butikken som solgte deg varene om det er mulig å få tilbakebetalt merverdiavgiften der.

Det kan være ulike regler i ulike land. Derfor må du avtale direkte med selger hva som må til for å få tilbakebetalt den utenlandske merverdiavgiften.  

Les mer om tilbakebetaling av utenlandsk merverdiavgift

Du kan fortolle varer selv ved å møte opp på et tollkontor.

Vanligvis vil fraktselskapet fortolle sendingen for deg automatisk.

Hvis du vil fortolle selv, må du derfor sørge for å avtale dette med fraktselskapet, slik at du unngår å måtte betale to ganger for den samme sendingen.  

Les mer om å fortolle varer selv
Finn nærmeste tollkontor

Hvis du har kjøpt en vare til redusert pris, er det denne prisen som gjelder når varen skal fortolles.

Les mer om hvordan merverdiavgiften regnes ut

Du kan få tilsendt kosttilskudd fra utlandet hvis det ikke inneholder legemidler eller ulovlige stoffer.

Sendinger med kosttilskudd (næringsmidler) må du alltid betale importavgift for. Du må også betale et gebyr til fraktselskapet som fortoller sendingen for deg.

Husk at det er de norske reglene for hva som regnes som legemidler som gjelder.

Du betaler 15 % merverdiavgift på kosttilskudd. Det er også ofte toll på kosttilskudd. Tollsatsen kan variere og er avhengig av hva produktet inneholder.

I tillegg betaler du et gebyr til fraktselskapet som fortoller sendingen for deg.

Les mer om legemidler på Legemiddelverkets nettsider

Du kan motta en gavesending fra utlandet uten å betale norske avgifter. Gaven må:

være til deg som privatperson
være fra en privatperson som er bosatt i utlandet
ha en verdi på maks 1000 kroner
 

Hvis gavesendingen inneholder alkohol og tobakk, må du betale avgifter.

Les mer om gavesendinger.

Det kan være flere grunner til at pakken din har blitt fortollet selv om butikken var registrert i VOEC-ordningen. 

Har du handlet noe av dette?

 • Næringsmidler (f. eks. mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer)
 • Varer med restriksjoner (f. eks. legemidler, våpen, alkohol, tobakk)
 • Varer med særavgifter (f. eks. sukker, drikkevareemballasje, smøreoljer, hvitevarer med klimagass)
 • En vare over 3000 norske kroner

Ja

Disse varene kan ikke fortolles gjennom VOEC, men må fortolles av fraktselskapet når pakken din kommer til Norge. 

Nei

Da må du kontakte fraktselskapet som fortollet pakken din for å høre hva som har skjedd.

Nettbutikken er pålagt å sette på et VOEC-nummer på pakken. 

 • Hvis det sto et VOEC-nummer på pakken, men fraktselskapet har fortollet pakken din likevel, skal fraktselskapet rette opp feilen. 
 • Hvis nettbutikken ikke har satt på et VOEC-nummer, skal du få tilbake det du har betalt for mye av nettbutikken. 

Før du skal importere en vare, må du sjekke om den har restriksjoner eller forbud knyttet til seg.

At en vare har restriksjoner kan bety at du må søke om tillatelse før du importerer den, eller at spesielle betingelser gjelder for import av varen.

Husk at det også kan være restriksjoner i eksportlandet, for eksempel at du trenger en eksporttillatelse. Hvis du lurer på om det er restriksjoner på varen i eksportlandet, må du undersøke med selger eller myndighetene i det landet du handler.

Tolletaten kan holde tilbake varer som ikke har nødvendige tillatelser, godkjenninger eller merker. I verste fall kan varene bli beslaglagt og destruert.

Se hvilke varer som har restriksjoner

Nettbutikken du nevner er registrert i VOEC-ordningen.

Det betyr at du betaler 25 % merverdiavgift direkte i nettbutikken for de fleste varer.

Varen din er da ferdig fortollet, og du skal ikke betale noe mer når varen kommer til Norge.

Enkelte varer er unntatt og kan bli dyrere. 

Det er forskjellige regler for å importere varer til Norge avhengig om butikken du handler i er registrert i VOEC-ordningen eller ikke.

Se hvilke butikker som er registrert i VOEC


Butikken du handler i er registrert i VOEC

Når butikken du handler i er registrert i VOEC-ordningen, og hver enkelt av varene du kjøper er under 3000 kroner, betaler du ikke toll på varene, men 25 % merverdiavgift i kassa i nettbutikken.

Næringsmidler (mat), varer med restriksjoner og varer med særavgifter kan ikke fortolles i VOEC-ordningen.

Varer over 3000 kr.

Varer som koster over 3000 kroner blir fortollet av fraktselskapet når sendingen kommer til Norge. Du betaler importavgiftene pluss et fortollingsgebyr til fraktselskapet.

Du kan bruke importkalkulatoren til å regne ut hvor mye du skal betale i importavgift.


Butikken jeg handler i er ikke registrert i VOEC

Når butikken ikke er registrert i VOEC-ordningen, fortoller fraktselskapet sendingen for deg når den kommer til Norge. Du betaler importavgiftene pluss et fortollingsgebyr til fraktselskapet.

Hvis sendingen din kommer med Posten, betaler du når du henter ut pakken. De andre fraktselskapene sender som oftest faktura i ettertid. 

Regn ut med importkalkulatoren hva du må betale


Hva er VOEC?

Det er ikke toll på sko, men du må betale 25 % merverdiavgift. 

Hvis nettbutikken du handler fra er registrert i VOEC-ordningen, betaler du 25 % norsk merverdiavgift direkte i nettbutikken. 

Hvis du handler fra en nettbutikk som ikke er registrert i VOEC-ordningen, betaler du 25 % merverdiavgift til fraktselskapet som fortoller sendingen for deg.

Se hvilke butikker som er registrert i VOEC
Regne ut hva det vil koste når butikken ikke er registrert i VOEC

De fleste varer har ikke toll

Forenklet sagt er det bare toll på klær og matvarer (næringsmidler). Tollsatsen kan variere ut fra type produkt og hvor varen er laget. Du kan se de ulike satsene i tolltariffen.

De fleste varer har 25 prosent merverdiavgift (moms). Matvarer har 15 prosent merverdiavgift. 

Gå til tolltariffen
Regn ut med importkalkulatoren

Om det er toll eller merverdiavgift på varen, er avhengig av om du skal:

 • bestille varen på nett
 • kjøpe varen på reise

Bestille på nett

Det er forskjellige regler for å importere varer til Norge avhengig om butikken du handler i er registrert i VOEC-ordningen eller ikke.

Se hvilke butikker som er registrert i VOEC
Lær mer om VOEC


Kjøpe på reise

Hvor mye varer du kan ta med deg tilbake til Norge etter opphold i utlandet er avhengig av hvor lenge du har vært utenfor Norge.

Hvor lenge har du vært utenfor Norge?

Under 24 timer

 • Da kan du ta med varer avgiftsfritt for under 3000 norske kroner. Alkohol- og tobakkskvoten er unntatt fra verdigrensen.
 • Skal du ta med alkohol eller tobakk? Gå til Kvoteappen for å se om du er innenfor kvoten eller betale avgifter vis du ønsker å ta med mer enn kvoten. 

Over 24 timer

Det er ikke lov å importere legemidler i postsendinger

Dette gjelder både reseptpliktige og reseptfrie legemidler.

Det er Legemiddelverket som har ansvaret for regelverket rundt import av legemidler.

Les mer om import av legemidler hos Legemiddelverket

VOEC er en ordning som utenlandske nettbutikker kan registrere seg i. Da vil de kunne kreve inn merverdiavgiften for en rekke varer i kassen. For kunden blir det da som å handle fra en norsk nettbutikk.

Mer om VOEC.
Se liste over VOEC-registrerte butikker

Det er forbudt for privatpersoner å importere cannabisfrø (hampfrø) til Norge.

Du kan lese mer om cannabisfrø på Mattilsynets sider

Informasjon sendes til fraktselskapet

Hvis du har blitt bedt om å sende inn dokumentasjon, må du sende det til fraktselskapet som frakter pakken din. 

Hvordan vet jeg hvilket fraktselskap det er?

Hvis du har fått SMS, brev eller e-post med beskjed om å sende inn dokumentasjon, så sjekk hvem som har sendt deg det. Da finner du riktig fraktselskap. 

Du kan også spørre nettbutikken i utlandet eller sjekke om du får treff på pakkesporing.no. 

Gå til pakkesporing.no

Når du skal sende en vare til reparasjon i utlandet, må du registrere varen som midlertidig utført før du sender den ut av landet.

Hvis du ikke gjør det, risikerer du å måtte betale avgifter for varen når den kommer tilbake.

Hvordan registrere varen som midlertidig utført?

Har du ikke registrert varen som midlertidig utført og blitt feilfortollet?

Hvis toll og avgifter har blitt feilberegnet, kan du søke om tilbakebetaling. 

Søk om tilbakebetaling av toll og avgifter