Gå til innhold

Deklarere varer for fri disponering selv

Du kan selv deklarere varer for fri disponering ved å møte opp på et av tolletatens ekspedisjonssteder.

Meld fra til transportøren hvis du vil deklarere en vare for prosedyren overgang til fri disponering selv

Normalt vil transportøren som frakter varen, for eksempel Posten, deklarere varen for deg. Transportøren vil belaste deg med et gebyr for denne tjenesten. Hvis du deklarerer varen selv kan du unngå gebyret til transportøren. I praksis er det lite eller ingenting å spare på dette, da erfaring har vist at transportørene likevel tar seg betalt for lagring og ekspedering av sendingen.

Hvis du ønsker å deklarere varen for prosedyren overgang til fri disponering selv, må du varsle transportøren om dette for å unngå at transportøren utfører deklareringen automatisk. Du må spørre nettbutikken hvilken transportør som frakter varen.

Les mer om deklareringsgebyr her

Hvordan deklarere varer selv

Du kan selv deklarere varer ved å møte opp på et tollkontor, hvor du vil få hjelp til å deklarere varen for prosedyren overgang til fri disponering. Varen må være ankommet Norge og lagt inn på et tollager. Du tar ikke med deg varen til tollkontoret,  da varen skal ligge på transportørens tollager frem til den er deklarert for fri disponering.

Når du møter opp hos Tolletaten, må du ha med deg:

  • faktura (eller kvittering, kontoutskrift eller liknende som viser verdien)
  • fraktdokumenter (dette får du av transportøren som frakter varen)
  • ankomstmelding som viser at varen ligger på tollager (dette får du fra transportør/tollager)
  • eventuelle tillatelser eller lisenser hvis det er en restriksjonsbelagt vare. Les mer om restriksjoner